Pogoda długoterminowa. Duże kontrasty termiczne, częste opady, silny mróz, a nawet burze w Polsce

Pogoda długoterminowa na kolejne tygodnie lutego 2021. Sprawdźmy najnowsze odsłony modelu klimatycznego CFS, ECMWF oraz GFS.

Pogoda. Podział w pogodzie na cieplejsze południe i chłodniejszą północ

W najbliższych 10 dniach utrzyma się wyraźny podział w pogodzie na chłodniejszą północ i cieplejsze południe Polski, gdzie bardzo często wystąpią wartości dodatnie. W naszej części Europy prognozowany jest duży kontrast termiczny na niewielkim obszarze. Ścieranie się dwóch zróżnicowanych fizycznie mas powietrza prowadzić będzie do częstych opadów atmosferycznych. W cieplejszych masach deszczu, a w chłodniejszych śniegu i deszczu ze śniegiem oraz deszczu marznącego. Nie można wykluczyć burz śnieżnych, szczególnie na północy.

Podział w pogodzie

Zbliżoną prognozę na omawiany okres przedstawia nam amerykański model klimatyczny. W pierwszej dekadzie lutego najwyższe wartości zaobserwujemy w południowej części kraju, a najniższe w północnej, północno-wschodniej części Polski.

cfs

Podobne wyliczenia przedstawia nam europejski model klimatyczny ECMWF. Wskazując, że najchłodniej będzie na północy i północnym-wschodzie, a najcieplej na południu.

ecmwf

Zaleganie cieplejszych mas powietrza na południu i chłodniejszych na północy będzie mieć swoje odzwierciedlenie w średniej anomalii temperatury w okresie od 2.02.2021 do 12.02.2021, co można dostrzec na rycinie poniżej.

gfs

Pogoda. Największy mróz na północnym-wschodzie Polski

Największych spadków temperatury spodziewamy się w najbliższych dniach na północnym-wschodzie i północy. Szczególnie pod koniec bieżącego tygodnia i na początku przyszłego, gdy w tej części Polski mrozy poniżej -20°C nie powinny być rzadkością.

Prognozowane wartości mogą być niższe od prognozowanych przez model amerykański. Okresami całodobowy mróz może wystąpić w całej Polsce. a najsilniejszy będzie na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie.

gfs 2

Teraz przyjrzymy się prognozowanym wartościom maksymalnym na najbliższe 10 dni. Należy mieć na uwadze, że w południowej części kraju warto te mogą być wyższe o 2-4 stopnie od ukazanych na grafice poniżej. Duży wpływ może mieć na to m.in wiatr halny. Doskonale widać, że najchłodniej ma być na północy i północnym-wschodzie, a najcieplej na południu.

gfs 3

Przeważnie pozostaniemy pod wpływem rozległej zatoki niżowej obecnej w najbliższych tygodniach w środkowej i górnej troposferze. Większą aktywnością niż w styczniu powinna wykazać się cyrkulacja strefowa o różnych składowych (prognozowana dodatnia faza NAO), co przynosić będzie dynamiczną aurę w Polsce. Okresami znajdziemy się w zasięgu wyżów barycznych. Szczególnie znad Skandynawii, jakie mogą sprowadzić chłodniejsze masy powietrza do naszej części Europy.

gfs 4

Według modelu CFS utrzyma się podział w pogodzie na chłodniejszą północ i cieplejsze południe, gdzie temperatura ma oscylować w okolicach normy wieloletniej w okresie od 11.02.2021 do 18.02.2021. Najchłodniej według modelu amerykańskiego ma być w tym okresie na północnym-wschodzie.

cfs 5

Prognoza na okres od 8.02.2021 do 14.02.2021 według ECMWF jest zbliżona do tego co pokazał nam CFS. Europejski model prognozuje jednak w tym okresie temperaturę poniżej normy wieloletniej w całym kraju, a cieplejsza masa zalegać ma według niego nieco na południe od Polski. Ciężko na ten moment stwierdzić, który model jest bliżej prawdy ze względu na odległy termin.

ecmwf 6

ECMWF na okres od 15.02.2021 do 21.02.2021 wskazuje na utrzymanie się chłodnych mas powietrza w naszej części Europy. Dalej może utrzymać się duży kontrast termiczny między północą a południem.

ecmwf 7

Prognoza anomalii temperatury według CFS na okres od 18.02.2021 do 25.02.2021 pokazuje nam utrzymujący się podział w pogodzie na chłodniejszą północ i cieplejsze południe Polski. Najniższych wartości na termometrach spodziewamy się na północnym-wschodzie, a najwyższych prawdopodobnie na południu.

cfs 7

Przełom lutego i marca według CFS może przynieść niskie wartości na termometrach w naszej części, co będzie mieć swoje przełożenie w anomalii tygodniowej, która na przeważającym obszarze Polski będzie poniżej normy. Jedynie na południu prawdopodobnie w normie. Prognoza na tak odległy okres jest jednak obarczona bardzo dużym błędem prognostycznym i może ulec dużej zmianie.

cfs 8

Na analogiczny okres jak powyżej. ECMWF prognozuje anomalię ujemną w naszej części Europy, co zwiększa szanse na zimowe ochłodzenia i opady zimowe. Miejmy jednak na uwadze, że prognoza ta ukazuje tylko możliwy trend, który wcale nie musi się sprawdzić, mając na uwadze bardzo odległy termin.

ecmwf anomalia

Pogoda. Podział w pogodzie może utrzymać się przez cały luty

Zobaczmy jeszcze rozkład anomalii średniej miesięcznej temperatury powietrza w Europie według CFS na luty 2021. Prognoza była inicjowana warunkami brzegowymi z okresu od 22.01.2021 do 31.01.2021. Widoczny podział w pogodzie na chłodniejszą północ i cieplejsze południe.

cfs anomalia miesięczna

Prognozy anomalii opadów to jeden z najsłabszych elementów prognoz sezonowych. Według CFS przeważnie miesiąc ten ma być w normie, a na południu i wschodzie może padać najwięcej.

opady luty 2021