Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na całą jesień 2022 dla Polski. Zwiększy się dynamika w pogodzie. Fale upałów już mało prawdopodobne. Będą wichury i burze

nizowa pogoda

Pogoda długoterminowa na jesień 2022 dla Polski. Oczekiwany jest wzrost dynamiki w pogodzie za sprawą aktywności cyrkulacji zachodniej. Fale upałów są już mało prawdopodobne, ale pojedyncze dni gorące mogą się zdarzyć. Pojawiać mają się wichury i burze.

1 września 2022 rozpoczęła się meteorologiczna jesień. Ta astronomiczna nadejdzie ponad trzy tygodnie później. Nasz przedział czasowy w tej prognozie obejmie trzy miesiące. Wrzesień, październik i listopad. Meteorologiczna zima rozpocznie się 1 grudnia 2022.

Wrzesień według sezonowej prognozy modelu CFS przyniesie w Polsce temperaturę najwyższą w południowej i częściowo zachodniej części kraju, gdzie może być lekko powyżej normy. Pojedyncze dni gorące pojawią się szczególnie w okresie od 7.09.2022 do 9.09.2022, jak i też okresami w drugiej części miesiąca. Niewykluczone, że miejscami na południu będzie krótki i ostatni upał w tym roku pod koniec 1 dekady września.

Natomiast w centrum, północnym-wschodzie i częściowo wschodzie temperatura może być w normie wieloletniej w dziewiątym miesiącu roku. Dominować ma najczęściej pogoda niżowa. Ze szczególnym uwzględnieniem 2 i 3 dekady mijającego miesiąca.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana miesięczna anomalia temperatury na wrzesień 2022 według modelu CFSv2

Pogoda długoterminowa na całą jesień 2022 dla Polski. Zwiększy się dynamika w pogodzie. Fale upałów już mało prawdopodobne. Będą wichury i burze
Pogoda. Wysoka anomalia mało prawdopodobna, podział na cieplejsze południe i zachód oraz chłodniejszą północ i wschód

Pogoda długoterminowa. Modele widzą ilość opadów w normie klimatycznej

Według modelu CFS ilość opadów na przeważającym obszarze Polski we wrześniu będzie w normie wieloletniej. Najwięcej padać ma na południu. Najmniej prawdopodobnie na północnym-wschodzie. Wiele więc wskazuje, że pierwszy miesiąc jesieni nie będzie w naszej części Europy suchy. Szczególnie dużo padać ma po 10 września, kiedy to fronty atmosferyczne pojawią się nad Polską. Wzrosnąć ma wtedy wyraźnie dynamika w pogodzie.

Pogoda długoterminowa. Wyliczana miesięczna anomalia opadów według modelu CFS na wrzesień 2022

Pogoda długoterminowa na całą jesień 2022 dla Polski. Opady w normie na początku jesieni
Wrzesień z ilością opadów w normie opadów

Październik może być miesiącem ciepłym, lecz ze zmienną pogoda za sprawą dużej aktywności cyrkulacji zachodniej

Październik według prognoz sezonowych w Polsce będzie miesiącem ciepłym, chociaż pojedyncze tygodnie mogą charakteryzować się wartościami w normie, bądź poniżej średniej wieloletniej. Niewykluczone są częstsze niż we wrześniu przymrozki. Mogą być one także na wysokości 2 metrów. Częściej jednak do naszej części Europy będą docierać ciepłe masy powietrza z południa i południowego-zachodu, przynosząc dodatnie odchylenia temperatury. Wzrosnąć może jednak ilość dni z mgłami i niskimi chmurami Stratus.

Prognozowana wstępnie miesięczna anomalia temperatury na październik 2022 według modelu CFSv2

pogoda długoterminowa. ciepły październik w Polsce 2022
Pogoda długoterminowa. Październik cieplejszy niż zwykle

Według modelu CFS, październik 2022 przyniesie dominacje pola podwyższonego ciśnienia. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne i częściej warunki pogodowe Polsce będą dyktować cyklony przemieszczające się głównie z zachodu na wschód. Dni ze stabilną pogodą nie powinno być wiele. Mogą pojawiać się wichury i aktywne fronty nad Polską. Niże wchodzące w skład cyrkulacji strefowej mogą sprowadzać okresami do Polski ciepłe masy powietrza. Czasem pojawią się przejściowe kliny wysokiego ciśnienia, które przyniosą stabilizacje warunków pogodowych w naszej części Europy.

Wyliczana miesięczna anomalia ciśnienia na październik 2022 według modelu CFSv2

obszar wyżowy nad Polska mało prawdopodobny
Dominacja pola wyżowego w Polsce mało prawdopodobna przez większość czasu

Pogoda długoterminowa. Nierównomiernie rozłożone opady w październiku 2022 według prognozy modelu sezonowego

Prognozy opadów nie są mocną stroną sezonowych modeli. CFS sygnalizuje jednak wstępnie wyraźny podział na wilgotniejszą północ i zachód Polski. Wyraźnie suchsze warunki pogodowe mają być w centrum, wschodzie i południu. Są to jednak wstępne wyliczenia, które mogą ulec zmianie w kierunku wilgotnego trendu na obszarze całego naszego kraju z uwagi na częste przechodzenie aktywnych frontów z opadami wielkoskalowymi, czasem konwekcyjnymi.

Wyliczana wstępnie anomalia opadów na październik 2022 według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

Nietypowy podział pod względem opadów
Podział z opadami na październik 2022

Pogoda długoterminowa. Listopad może być cieplejszy niż zwykle, lecz wpływ Atlantyku na przebieg warunków pogodowych w Polsce ma być wyraźny

Także ostatni miesiąc meteorologicznej jesieni, czyli listopad ma przynieść w naszej części Europy dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej. Nie tylko CFS widzi, że będzie to miesiąc charakteryzujący się temperaturami wyższymi niż zazwyczaj. Jednak poszczególne tygodnie mogą być chłodniejsze niż norma wieloletnia. Zdarzyć mogą się w tym okresie pierwsze zimowe epizody. Jednak trwałej wielotygodniowej pokrywy śnieżnej na nizinach nie spodziewamy się. Czasem przy aktywnej cyrkulacji strefowej możliwe są wichury.

Prognozowana miesięczna anomalia temperatury na listopad 2022 według modelu CFSv2

Cieplej niż zwykle w Polsce
Duża dynamika w pogodzie i wysoka temperatura w listopadzie 2022

Zagrożenie wichurami, a nawet lokalnymi burzami z groźnym wiatrem będzie podwyższone w ostatnim miesiącu meteorologicznej jesieni

Według modelu CFS, listopad 2022 będzie charakteryzował się dynamicznymi i zmiennymi warunkami pogodowymi. Przewiduje się, że będzie to najbardziej ponury i pochmurny miesiąc w roku. Krótkie dni, niewielkie usłonecznienie będzie zmuszać nas do palenia światła również ciągu dnia. Czasem przez wiele dni mogą zalegać nieprzyjemne chmury Stratus i mgły. Jednak będą okresy, gdy wzrośnie dynamika w pogodzie za sprawą cyrkulacji zachodniej i mogą pojawić się jesienne wichury. Szczególnie intensywne na północy naszego kraju.

Prognozowana miesięczna anomalia ciśnienia na listopad 2022 według modelu CFSv2

Zmienne warunki pogodowe w Polsce
Dominacja pola niżowego w Polsce

Ilość opadów w tym okresie powinna oscylować w normie, a w wielu regionach nawet powyżej normy wieloletniej. Szczególnie wilgotno może być w północnej i zachodniej części kraju. Nieco mniej opadów może być na południu i wschodzie, lecz prognozy na tak odległy okres mogą ulec jeszcze zmianie.

Wyliczana miesięczna anomalia opadów na listopad 2022 według modelu CFSv2

Wilgotno w polsce, listopad 2022
Wilgotny ostatni miesiąc meteorologicznej jesieni

Pogoda długoterminowa. Jesień powinna zapisać się jako ciepła, ale okresami pojawią się groźne wichury powodujące duże szkody i burze adwekcyjne oraz frontowe

Z prognoz na okres jesienny wynika, że jesień powinna charakteryzować się dodatnim odchyleniem temperatury od normy wieloletniej. Okresy chłodniejsze będą się zdarzać, lecz nie powinny być długotrwałe. Na przeważającym obszarze Polski anomalia powinna być powyżej normy wieloletniej.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana średnia anomalia temperatury za okres od września do listopada według modelu CFSv2

wilgotny i cieply okres wrzesień-listopad 2022
Cieplej niż zwykle w Polsce

Wyraźna dynamika w pogodzie będzie zwiększona w miesiącach jesiennych co dobrze ilustruje mapa ze średnimi wartościami ciśnienia atmosferycznego za okres od września do listopada. Okresowe wichury, które mogą powodować duże szkody materialne są prognozowane. W miesiącach jesiennych powinna poprawić się również sytuacja hydrologiczna z uwagi na częstsze opady. Głównie o charakterze wielkoskalowym, rzadziej konwekcyjnym. Burze w chłodniejszych masach powietrza oraz na aktywnych frontach chłodnych głębokich cyklonów są prognozowane lokalnie w Polsce jesienią 2022 roku.

Pogoda długoterminowa. Wyliczana anomalia miesięczna ciśnienia na okres od września do listopada 2022 według modelu CFSv2

niże będą dyktować przebieg warunków pogodowych w Polsce
Pole niżowe pojawi się w Polsce

Z prognoz modelu CFS wynika, że jesienne miesiące będą wilgotne. Najwięcej padać może na północy i zachodzie, gdzie najczęściej pojawią się aktywniejsze strefy frontowe. Model sezonowy widzi natomiast najmniej opadów na południu. Na pozostałym obszarze Polski mogą być w normie wieloletniej. Są to jednak wstępne prognozy, które mogą w kolejnych tygodniach ulec zmianie.

Pogoda długoterminowa. Wstępna prognoza miesięcznej anomalii opadów na okres od września do listopada 2022 według modelu CFSv2

Więcej opadów w prognozach
Najwięcej padać ma na północy i zachodzie Polski jesienią 2022

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz