Pogoda długoterminowa na kwiecień 2021. Częstsze burze, temperatura ponad normę w Polsce

Pogoda długoterminowa na czwarty miesiąc 2021 roku. Sprawdźmy wstępny trend prognozowany przez modele numeryczne na początek wiosny kalendarzowej.

Burze w Polsce

Wstępna prognoza modelu CFS wskazuje, że przez przeważający okresu czasu Polska znaleźć może się w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad południowej Europy. Istnieje ryzyko dotarcia niżów znad Morza Śródziemnego. Okresami uaktywni się zachodnia cyrkulacja strefowa, przynosząc wzrost dynamiki w pogodzie. Jej aktywność powinna być jednak mniejsza niż w marcu.

Pogoda. Ciśnienie atmosferyczne

Inne modele numeryczne sygnalizują stabilne warunki pogodowe przez dłuższy okres czasu za sprawą dominacji ośrodków wysokiego ciśnienia, dlatego opadów może być niewiele. To jednak prognozy wstępne, które są obarczone dużym błędem.

Pogoda. CANSIPIS ciśnienie.

Pogoda. Coraz wyższa temperatura i więcej burz w Polsce

Jeśli chodzi o temperaturę w skali miesięcznej, to kształtować będzie się ona najprawdopodobniej powyżej normy wieloletniej. Coraz częściej do Polski docierać będą ciepłe masy powietrza z południa i południowego-zachodu. Mogą pojawić się większe ilości pyłu saharyjskiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszych burz. Nie ulega wątpliwości, że w kwietniu burz powinno być więcej, a najbardziej prawdopodobne będą w rozległych obszarach obniżonego ciśnienia. Najgroźniejsze zjawiska burzowe wystąpią na frontach atmosferycznych. Szczególnie o charakterze chłodnym. Oprócz burz frontowych, prawdopodobne są też burze wewnątrzmasowe np. spowodowane spływem przejściowo powietrza arktycznego morskiego za frontami atmosferycznymi.

Pogoda i anomalia CFS

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy”, „poniżej normy” i „w normie”? W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie. Średnią miesięczną temperaturę/miesięczną sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1981-2010. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”. Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów: * powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010, * poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010, * w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010 – informuje IMGW-PIB.

Pogoda. Mogą zdarzyć się chłodniejsze okresy

W skali miesięcznej będzie to najprawdopodobniej miesiąc ciepły. Zdarzą jednak okresy, gdy temperatura obniży się do wartości zbliżonych do normy wieloletniej. Istnieje ryzyko przymrozków. Głównie nocami. Na nizinach w ciągu dnia utrzymywać będzie się na ogół dodatnia temperatura. Niektóre realizacje modeli sezonowych sugerują, że w kwietniu mogą wystąpić akcenty zimowe spowodowane krótkotrwałym wtargnięciem chłodniejszych mas powietrza.

Prognoza IMGW-PIB na kwiecień 2021

Miesiąc w całej Polsce prawdopodobnie charakteryzować się będzie średnią temperaturą powietrza powyżej normy wieloletniej z lat 1981-2010. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się w normie. Na Lubelszczyźnie, Ziemi Łódzkiej, Kujawach, Warmii i Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce możliwa suma opadów powyżej normy – informuje IMGW-PIB.

Prognoza miesięczna IMGW-PIB
Pogoda. IMGW na kwiecień dla Polski.
Pogoda. IMGW na kwiecień 2021

Aktualna temperatura

Położenie opadów

Przykładowa prognoza anomalii miesięcznej według NOA w kwietniu 2021 tutaj

Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego – poinformowało IMGW-PIB.