Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Groźne wichury uderzą w Polskę. Wiatr przekroczy 100 km/h, możliwe burze i ulewy. Mróz i śnieg w epizodachPogoda długoterminowa na 16 dni. Niebezpieczne wichury mogą zagrozić Polsce w ostatnich dniach 2023 roku. Na nizinach prędkość wiatru może miejscami sięgnąć 100 km/h. Dodatkowo z uwagi na duży dynamizm w pogodzie niewykluczone są burze i częste opady atmosferyczne. Powrotu zimy termicznej na niziny do końca roku prawdopodobnie nie będzie.

Pogoda długoterminowa. Zima termiczna nie wróci na niziny do końca 2023 roku

Z prognoz wynika, że w kolejnych dniach średnia dobowa temperatura powietrza będzie charakterystyczna dla przedzimia, a okresami pojawi się temperatura charakterystyczna dla zaawansowanej jesieni termicznej. Nie będzie powrotu w tym miesiącu zimy termicznej na obszar nizin i wyżyn. Główny wpływ na pogodę będzie cyrkulacja strefowa atmosfery, przynosząc duży dynamizm w naszych szerokościach geograficznych.

Predykcja średniej dobowej temperatury powietrza na okres od 16.12.2023 r. do 25.12.2023 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

pogoda długoterminowa. Zima termiczna nie nadejdzie
Pogoda długoterminowa. Nie widać powrotu zimy termicznej do Polski. Źródło: CMM IMGW

Prognoza maksymalnej temperatury powietrza na okres od 16.12.2023 r. do 25.12.2023 r. według modelu europejskiego ECMWF dla Polski

pogoda długoterminowa. wysoka temperatura
Pogoda długoterminowa. Temperatura może wzrosnąć powyżej 10 stopni w zasięgu wiatru fenowego. Źródło: CMM IMGW

Wyliczana minimalna temperatura powietrza na okres od 16.12.2023 r. do 25.12.2023 r. według modelu ECMWF dla Polski

pogoda długoterminowa. Będzie ochłodzenie, ale nie powinno być głębokie
Pogoda długoterminowa wskazuje na nocny mróz w okresie świąt, ale z uwagi na duży dynamizm w pogodzie mogą ulec zmianie. Źródło: CMM IMGW-PIB

Predykcja orientacyjna pochodząca z modelu GFS 0.25 dla Polski na okres od 17.12.2023 r. do 26.12.2023 r.

pogoda długoterminowa. wysoka temperatura do końca roku
Cyrkulacja strefowa nie da szans na nastanie trwałej zimy termicznej pod koniec 2023 roku. Źródło: CMM IMGW

Pogoda długoterminowa. Wyż baryczny ustąpi w nowym tygodniu, powrócimy do cyrkulacji strefowej

Nad Europą Zachodnią utrzymuje się silny i mocno rozciągnięty w pionie wyż baryczny. Ruch wirowy w tym układzie jest zgodny ze wskazówkami zegara na półkuli północnej. Będzie on w kolejnych dniach sprzyjał adwekcji ciepłych i polarnomorskich mas powietrza do Polski, którego obszarem źródłowym są rejony Oceanu Atlantyckiego. Kolejne dni przyniosą nawet 8-12°C. Dodatkowo utrzyma się duży gradient baryczny, jaki jest spowodowany gigantyczną różnicą ciśnienia, która sięga pod koniec tygodnia aż 60-70 hPa pomiędzy północą a południem Starego Kontynentu.

Prognoza sytuacji barycznej na 17.12.2023, 12 UTC dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa
Wyż osłabnie w nowym tygodniu, wpuści cyklony atlantyckie

Pokrywa śnieżna zniknęła z nizin i wyżyn w Polsce

W drugiej dekadzie grudnia obserwujemy przewagę ciepłych mas powietrza. Jest to niewątpliwie zasługa bardzo aktywnej cyrkulacji atlantyckiej, która przyniosła odwilż. W niedzielę o poranku resztki śniegu poza górami utrzymywały się głównie na stacji synoptycznej w Suwałkach oraz na stacjach w Tarnowie i Nowym Sączu. Resztki śniegu zalegają także miejscami w południowych rejonach Podkarpacia. Obecnie największa pokrywa śnieżna utrzymuje się na Śnieżce, gdzie leży 105 cm śniegu, natomiast na Kasprowym Wierchu zalega nieco mniej, ale wciąż sporo, bo pomiary wskazują na 82 cm.

Grubość pokrywy śnieżnej – 17 grudnia 2023 o godzinie 7:00 czasu urzędowego na stacjach synoptycznych PSHM w Polsce

pogoda długoterminowa.
Pokrywa śnieżna zaniknęła z nizin. Źródło: CMM IMGW

Zima przegrała z kretesem w grudniu. Atlantyk utrzyma okresy przedzimia i termicznej jesieni przynajmniej do końca mijającego roku, a nawet i do początku 2024 r.

Zima wycofała się więc z obszaru nizin i wyżyn. Zimowe warunki pogodowe będą utrzymywać się głównie w rejonach górskich i podgórskich. Do końca 2023 roku nie przewidujemy, aby nadeszła zima termiczna, ale w kolejnych miesiącach w związku z prognozowanym rozbiciem wiru polarnego będzie powracać jeszcze wielokrotnie.

Odwilż rozpoczęła się na przeważającym obszarze Polski tydzień temu. Proces topnienia pokrywy śnieżnej został przyspieszony nie tylko z uwagi na duży wzrost temperatury, ale także występujące opady deszczu. W nowym tygodniu najwyższa temperatura zostanie zmierzona w klatkach meteorologicznych na zachodzie i południowym – zachodzie oraz południu. Na tym obszarze ważną rolę odegra nie tylko czynnik adwekcyjny, ale także występujący wiatr fenowy, jaki skutecznie podnosić ma temperaturę powietrza w rejonach górskich i podgórskich.

Już dziś na północy obowiązują alerty meteorologiczne IMGW przed silnym wiatrem, który osiąga skale wichury. Jest to jednak tylko preludium przed tym co czeka nas w nowym tygodniu.

W nowym tygodniu za sprawą napływu bardzo ciepłego powietrza polarnomorskiego odchylenie temperatury od średniej wieloletniej wyniesie nawet 7-11°C dla analogicznego okresu lat ubiegłych w Polsce. Prognozy trajektorii wstecznych mas powietrza wskazują, że znajdziemy się w zasięgu mas powietrza napływających z zachodu, południowego – zachodu, ale obszarem źródłowym mogą być m.in północne rejony Oceanu Atlantyckiego.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na okres od 16.12.2023 r. do 23.12.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy

wysoka dodatnia anomalia temperatury w Polsce
Dodatnia anomalia temperatury do 23 grudnia 2023 r.

Wysokie temperatury notowane będą nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. Bardzo aktywna cyrkulacja strefowa w kolejnych tygodniach, prowadzić ma do napływu cieplejszych niż zwykle o tej porze roku mas powietrza. Śnieg i mróz powinien utrzymywać się jedynie na krańcach wschodnich i północno – wschodnich Starego Kontynentu. Bardzo duże dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej, pojawi się okresami również w południowej części Półwyspu Fennoskandzkiego.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na okres od 23.12.2023 r. do 30.12.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy

pogoda długoterminowa. Wysoka temperatura
Do 30 grudnia średnia anomalia tygodniowa powyżej normy. Grudzień 2023 r. zapisze się jako miesiąc ciepły i wilgotny na przeważającym obszarze Polski

Dwucyfrowe dodatnie wartości na termometrach w Polsce

Najcieplejszy okres synoptyczny przypadnie od najbliższego poniedziałku do środy, ale również w trzeciej dekadzie grudnia zdarzą się okresy, gdy to w ciepłych wycinkach niżów temperatura przekroczy 10-12°C. W okresie świątecznym modele numeryczne prognozują dynamizm, jaki spowodowany będzie przechodzeniem głębokich cyklonów w pobliżu Polski, powodują zaostrzenie poziomego gradientu barycznego. Pojawią się w wielu regionach silne wichury, ale także opady i lokalne burze. W cieplejszych masach powietrza przeważać ma deszcz, natomiast w chłodniejszych deszcz ze śniegiem i przejściowo mokry śnieg.

Prognoza średniej anomalii ciśnienia na okres od 16.12.2023 r. do 23.12.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa. aktywny atlantyk
Silna cyrkulacja strefowa

Pogoda długoterminowa. Prognoza średniej anomalii ciśnienia na okres od 23.12.2023 r. do 30.12.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa. Ogromna dynamika w pogodzie.
Pod koniec roku może utrzymać się silna cyrkulacja strefowa

Grudzień 2023 r. powinien zapisać się jako miesiąc ciepły i wilgotny

Druga połowa grudnia przyniesie więc temperaturę powyżej średniej klimatologicznej. Odrabiamy z każdym dniem „straty termiczne” z zimnej pierwszej dekady grudnia, gdy to temperatura była 3-4°C poniżej normy. Do 16 grudnia 2023 r. średnia anomalia, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r. wynosi -1.36°C. Do 23 grudnia sięgnie 0.29°C, co oznacza, że przekroczymy termiczną normę dla 12 miesiąca roku. Jeszcze ciekawiej wyglądają wstępne prognozy do 25 grudnia, sugerując średnią anomalię 0.6°C, mając na uwadze okres ref.1991-2020 r. Do 25 grudnia 2023 r. na południu będą regiony z temperaturą 1°C powyżej normy wieloletniej. Finalnie grudzień będzie miesiącem ciepłym.

Polecamy: Niszczące wichury uderzą w Polskę. Wiatr do 115 km/h

W nowym tygodniu będziemy musieli uważnie śledzić prognozy numeryczne oraz ostrzeżenia meteorologiczne. Najgroźniejsze zjawiska pojawią się w drugiej połowie tygodnia, gdy to Polsce zagrozić mogą nie tylko silne opady atmosferyczne, ale również wichury i lokalne burze. Często z zachodu na wschód Starego Kontynentu wędrować mają cyklony atlantyckie z aktywnymi układami frontów atmosferycznych. Będzie to bardzo wilgotny okres synoptyczny, gdyż w wielu regionach przekroczona zostanie miesięczna norma opadowa.

Prognoza anomalii opadów na okres od 16.12.2023 r. do 23.12.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa. Ogromny dynamizm
Wilgotny okres synoptyczny

Prognoza anomalii opadów na okres od 23.12.2023 r. do 30.12.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa. Wilgotny okres w pogodzie
Wilgotny okres synoptyczny w ostatnich dniach 2023 roku za sprawą cyrkulacji atlantyckiej

Gwałtowny spadek ciśnienie atmosferycznego przed nami

Przyszły tydzień przyniesie odbudowę silnej cyrkulacji atlantyckiej atmosfery. Spodziewamy się nie tylko dużych wahań temperatury, ale także sporych fluktuacji ciśnienia atmosferycznego, wpływając na nasze samopoczucie. Przynajmniej kilka cyklonów z rodowodem atlantyckim pojawi się w 51 tygodniu 2023 roku. Przeważać będą głównie opady deszczu, ale w tylnych częściach cyklonów przejściowo spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, lecz na nizinach i wyżynach zimy z tego nie będzie. W okresie świątecznym spodziewamy się także groźnych wichur, a nawet i lokalnych zjawisk burzowych z silnym wiatrem.

Prognozowane orientacyjnie minimalne ciśnienie atmosferyczne na okres od 17.12.2023 r. do 26.12.2023 r. według modelu ECMWF dla Polski

Prognoza średniej wartości ciśnienia na okres od 17.12.2023 r. do 26.12.2023 r. według modelu ECMWF dla Polski

pogoda długoterminowa wskazuje nagły spadek ciśnienia
Ciśnienie spadnie o nawet 40-50 hPa w kilka dni na obszarze Polski. Źródło: CMM IMGW

Prognoza ciśnienia atmosferycznego na okres od 17.12.2023 r. do 26.12.2023 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

pogoda długoterminowa wskazuje na duży dynamizm w pogodzie
Będzie silny spadek ciśnienia

Najwięcej opadów zdarzy się na przełomie 2 i 3 dekady grudnia, ale także w okolicach przyszłego weekendu, gdy to padać będzie na przeważającym obszarze Polski codziennie. Największe sumy opadowe są prognozowane w pasie dzielnic północnych i zachodnich, gdzie nie można wykluczyć przekroczenia miesięcznej normy opadowej w krótkim czasie, powodując nawet lokalne podtopienia.

Pogoda długoterminowa. Prognoza akumulacji opadów orientacyjnie do 27 grudnia 2023 r. według modelu ECMWF dla Polski

prognoza wskazuje na częste opady
Wilgotny okres synoptyczny. Padać będzie codziennie w nowym tygodniu na przeważającym obszarze Polski

Pogoda długoterminowa. Śnieg i deszcz ze śniegiem na nizinach tylko w epizodach do końca mijającego roku

W okolicach 23-26 grudnia 2023 r. coraz częściej opady deszczu powinny zacząć przechodzić w opady mieszane, jak i też mokrego śniegu. W tylnej części głębokiego niżu spłynąć może chłodniejsze powietrze o sporym potencjale chwiejności. Dlatego mogą wystąpić śnieżyce konwekcyjne, a nawet i lokalne burze śnieżne. Gdzieniegdzie krótkotrwale zabielić mogą się krajobrazy.

Pogoda długoterminowa wskazuje na dużą dynamikę w okresie świątecznym. Do końca roku zima termiczna nie powinna wrócić do kraju

Śnieg, który spadnie najprawdopodobniej w tym okresie nie utworzy większej pokrywy śnieżnej na nizinach i będzie miał tendencje do osiadania i topnienia. Noce mogą przynieść sporadyczne spadki temperatury poniżej zera na przeważającym obszarze Polski. Szczególnie w rejonach przejaśnień i rozpogodzeń.

Pogoda długoterminowa. Prognoza orientacyjna temperatury minimalnej na okres od 17.12.2023 r. do 26.12.2023 r. według modelu GFS dla Polski

pogoda długoterminowa wskazuje na duży dynamizm
Nocne i poranne przymrozki możliwe do końca grudnia, ale zimy termicznej z tego nie będzie na przeważającym obszarze Polski. Źródło: CMM IMGW

Możliwe silne wichury w Polsce

Na skutek uderzenia fal silnego wiatru, spodziewamy się przerw w dostawach prądu, pojawią się wiatrołomy, jak i też realne zagrożenie dla zdrowia, życia oraz mienia. Wichury mogą uszkadzać nie tylko linie napowietrzne, ale także zrywać dachy z domów i budynków gospodarczych. Szczególnie groźna pogoda wystąpi po ustąpieniu antycyklonu. Najsilniej powieje na północy oraz na Morzu Bałtyckim i w górach, gdzie możliwe są huraganowe porywy wiatru powyżej 150 km/h na szczytach Sudetów. Na nizinach i wyżynach powieje przeważnie do 70-105 km/h. Groźny wiatr związany będzie nie tylko z gradientem ciśnienia, ale również obecnością prądu strumieniowego i występowaniem konwekcji.

Prognoza wstępna ciśnienia atmosferycznego i położenia głębokiego niżu 22 grudnia 2023 r. według modelu ECMWF dla Europy

pogoda długoterminowa. silny atlantyk
Głęboki cyklon może przejść w okolicach świąt, ale prognozy mogą ulec jeszcze zmianom

Ośrodki niżowe spowodują nieprzyjemne warunki pogodowe w okresie świątecznym

Meandrujący prąd strumieniowy przebiegający na granicy zróżnicowanych fizycznie mas powietrza, napędzi silną cyklogeneze niżów barycznych z rodowodem atlantyckim. Cyklony umiarkowanych szerokości przemieszczą się w nowym tygodniu głównie przez północną część Starego Kontynentu. Niewykluczone, że jeden z głębokich niżów barycznych przyjmie formę orkanu, co oznacza, że prędkość wiatru w porywach może sięgnąć 119 km/h, a nawet i miejscami powyżej tej wartości mierzonej na stacjach meteorologicznych w wielu krajach europejskich. Spowodować może nie tylko szkody, ale także utrudnienia na kolei oraz zakłócić operacje startów i lądowań samolotów pasażerskich.

Pogoda długoterminowa. Prognoza wstępna porywów wiatru na okres od 17.12.2023 r. do 24.12.2023 r. według modelu amerykańskiego GFS dla Polski

wichury w Polsce
Wstępna prognoza porywów wiatru do 24 grudnia 2023 r. Jednak w rejonach górskich i podgórskich porywy okażą się większe, niż sugeruje nam to model GFS

Pogoda długoterminowa. Prognozy numeryczne wciąż się zmieniają, ale fale silnego wiatru są przesądzone

Skala wichur w okresie świątecznym będzie zależeć od głębokości i trajektorii niżów przechodzących na północ od Polski. Jeden z cyklonów może okazać się niezwykle głęboki z ciśnieniem poniżej 960 hPa, wywołując 20-35 hPa różnice ciśnienia nad naszym krajem. Trend w kierunku fal silnego wiatru spowodowanych odbudową cyrkulacji strefowej jest wyraźny. Kwestią otwartą pozostaje dokładny termin oraz maksymalne porywy wiatru, które zmierzą stacje meteorologiczne wyposażone w referencyjne wiatromierze czaszowe i ultradźwiękowe.

Pogoda długoterminowa. Prognoza wiązek temperatury i opadów do 1 stycznia 2024 r. dla Warszawy w oparciu o model ECMWF

Zima termiczna nie powróci
Duże ocieplenie w nowym tygodniu. Zima termiczna nie wróci już do końca roku

Pogoda długoterminowa. Prognoza wiązek temperatury na wysokości 2 m i opadów do 2 stycznia 2024 r.

silne ochłodzenie niemożliwe w grudniu 2023 r.
Zima termiczna nie widnieje także w prognozach GFS

Niebezpieczna pogoda pod koniec 2023 roku

Reasumując, po krótkiej dominacji antycyklonu powrócimy w nowym tygodniu do bardzo aktywnej strefowej cyrkulacji atmosfery. Padać będzie codziennie na przeważającym obszarze naszego kraju, lecz największe sumy opadowe wystąpią w pasie dzielnic północnych i zachodnich. W okresie świątecznym coraz częściej opady deszczu zaczną przechodzić w mieszane i mokry śnieg, ale zimy na nizinach oraz wyżynach z tego nie będzie. Do końca roku z krótkimi przerwami obserwować powinniśmy bardzo dużą aktywność Atlantyku, który nie pozwoli na nastanie zimowych warunków poza górami. Przewaga będzie na ogół mas cieplejszych od normy wieloletniej.

Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz