Pogoda długoterminowa na 16 dni. Mróz tylko na moment. Częste opady deszczu, możliwe burze i silny wiatr. W prognozach silne ocieplenie do 15-17°C

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Mróz pojawia się tylko na moment w Polsce. Pod koniec lutego czeka nas dużo opadów, istnieje ryzyko lokalnych burz. Dlatego z uwagi na częste opady przekroczone będą na wielu stacjach normy opadowe dla ostatniego miesiąca zimy 2024 r. Prognozowana jest duża aktywność cyrkulacji strefowej atmosfery.

Pogoda długoterminowa nie wskazuje powrotu zimy termicznej w trzeciej dekadzie lutego 2024 r.

Mamy już najnowszą prognozę długoterminową, która sięga przełomu lutego i marca oraz pierwszych tygodni nowego miesiąca. Najnowsze predykcje modeli pogodowych nie pozostawiają złudzeń, że do końca lutego 2024 r. temperatura będzie powyżej normy i dlatego nawrotu zimy termicznej nie będzie. Wygląda na to, że najchłodniejsza część już za nami. Jeśli mróz w ostatnich tygodniach meteorologicznej zimy się zdarzy, to będzie na ogół słaby i ograniczony obszarowo. Może okresami spaść mokry śnieg, który jednak z uwagi na wysoką temperaturę szybko stopnieje. Średnia dobowa temperatura powietrza będzie charakterystyczna dla przedwiośnia i wiosny termicznej.

Prognozowana maksymalna temperatura powietrza w okresie od 18.02.2024 r. do 27.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

wiosna termiczna w Polsce
Pogoda długoterminowa. Bardzo ciepło w Polsce i na ogół temperatury typowe dla przedwiośnia i wiosny termiczne. Źrodło: CMM IMGW, cmm.imgw.pl

Prognoza minimalnej temperatury powietrza na okres od 18.02.2024 r. do 27.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

mróz w Polsce
Mróz okaże się rzadki i na ogół słaby w Polsce. Źródło: CMM IMGW

Pogoda długoterminowa. Predykcja średniej dobowej temperatury powietrza w okresie od 18.02.2024 r. do 27.02.2024 r. według modelu europejskiego ECMWF dla Polski

ciepło w Polsce
Przedwiośnie i wiosna termiczna w Polsce. Źródło: CMM IMGW, cmm.imgw.pl

Prognoza średniej anomalii temperatury na kolejne tygodnie według modelu ECMWF EPS dla Polski, biorąc pod uwagę okres bazowy 1991-2020 r.

dużo opadów i wpływ cyrkulacji zachodniej
Pogoda długoterminowa wskazuje na wysoką anomalie i częste opady atmosferyczne w kolejnych tygodniach. Źródło: CMM IMGW, cmm.imgw.pl

Pogoda długoterminowa. Bardzo ciepły i wilgotny koniec lutego, dzięki dużej aktywności cyrkulacji atlantyckiej

Przedostatni tydzień lutego 2024 r. zapowiada się z przewagą temperatur charakterystycznych dla zaawansowanego przedwiośnia i wiosny termicznej. Średnia dobowa temperatura powietrza przez wiele dni z rzędu będzie dodatnia, co wynikać ma przeważnie z adwekcji bardzo ciepłych mas powietrza. W okolicach 22-26 lutego 2024 r. temperatury zauważalnie wzrosną w całym kraju. Jeśli prognozy numeryczne nas nie zawiodą, to najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie oraz wschodzie. Głębszego ochłodzenia nie widać w predykcjach modeli numerycznych do końca lutego, a nawet do pierwszych dni marca, gdy to przeważać ma dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej z lat 1991-2020 r.

Prognoza średniej anomalii temperatury na wysokości 2 m w okresie od 17.02.2024 r. do 24.02.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

ekstremalna anomalia temperatury w Polsce
Ekstremalna anomalia temperatury do 24 lutego 2024 r. w Polsce i wielu krajach europejskich

Przedwiośnie i wiosna termiczna w prognozach

W ostatniej dekadzie lutego 2024 r. będziemy mogli zapomnieć o zimie termicznej w Polsce. Coraz wyraźniejsza będzie wegetacja roślin w wielu regionach. Jedynie w okolicach 19/20 lutego 2024 r. na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu zdarzą się opady mokrego śniegu oraz w rejonach górskich i podgórskich, lecz trwałej zimy z tego nie będzie. Na moment może zrobić się w tych regionach biało, ale z uwagi na szybkie przejście opadów w deszcz. Odwilż dotrze okresami także w wyższe partie polskich gór, dlatego i tam śnieg ma mieć tendencje do osiadania i topnienia. Panować będzie w dalszym ciągu wysokie zagrożenie lawinowe. Przedostatni tydzień lutego przyniesie częste opady atmosferyczne, które będą głównie w formie ciekłej. W obszarach okresowych dłuższych rozpogodzeń i większych przejaśnień zdarzyć może się na nizinach i wyżynach słaby mróz. Jednak na ogół o ograniczonym zasięgu.

Pogoda długoterminowa pokazuje dużo opadów ciekłych w trzeciej dekadzie lutego 2024 r. Śnieg i mróz tylko w bardzo krótkich epizodach

Prognoza zasięgu i największej akumulacji opadów atmosferycznych orientacyjnie w okresie od 18.02.2024 r. do 26.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

pogoda długoterminowa wskazuje częste opady
Sumy opadowe w wielu regionach przekroczą w trzeciej dekadzie lutego 2024 r. normę opadową według ECMWF

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Aktywny Atlantyk będzie dyktował przebieg pogody na przełomie zimy i wiosny

Podczas trzeciej dekady lutego 2024 r. Polska najczęściej znajdzie się pomiędzy obszarem podwyższonego ciśnienia z centrami nad południową i południowo wschodnią częścią Starego Kontynentu a polem obniżonego ciśnienia znad Atlantyku Północnego i Europy Północnej. Taka konfiguracja pola barycznego sprzyjać ma na ogół adwekcji ciepłych mas powietrza z zachodu, okresowo w ciepłych wycinkach niżów z południowego zachodu i południa, powodując akcenty wiosennych temperatur. Nie zabraknie częstych opadów atmosferycznych o natężeniu słabym i umiarkowanym. Okresowo jednak nie zabraknie dłuższych przejaśnień i rozpogodzeń, natomiast coraz wyżej górujące nad horyzontem Słońce oraz coraz dłuższe dni wskazywać będą nam, że do wiosny kalendarzowej pozostało niewiele czasu. Najwięcej pod koniec meteorologicznej zimy padać ma na północy, zachodzie, południowym zachodzie naszego kraju, natomiast najmniej na południowym wschodzie. Finalnie luty 2024 r. zapisze się jako miesiąc bardzo ciepły i wilgotny, a w niektórych regionach skrajnie wilgotny.

Zobacz też: Mróz -20 stopni na wschód od Polski

Prognoza anomalii w polu ciśnienia na okres od 17.02.2024 r. 24.02.2024 r. według modelu klimatycznego CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa. Niżowa pogoda w Polsce
Pogoda długoterminowa. Cyrkulacja atlantycka będzie miała decydujący wpływ na pogodę w trzeciej dekadzie lutego 2024 r. na aurę w Polsce. Nie zabraknie wahań ciśnienia, częstych opadów

Bardzo ciepła trzecia dekada lutego i większych zmian nie widać na początku marca 2024 r.

Do końca lutego 2024 r. powinniśmy spodziewać się według prognoz wiązkowych warunków pogodowych charakterystycznych dla cyrkulacji strefowej atmosfery. Pojawić mogą się okresami fale wiatru, które być może w niektórych regionach spełnią kryteria dla wichur, ale na precyzyjne prognozy jest jeszcze za wcześnie, gdyż niepewna pozostaje trajektoria i głębokość ośrodków niskiego ciśnienia. Z uwagi na dużą dynamikę w atmosferze niewykluczone są nawet lokalne burze w ostatniej dekadzie lutego 2024 r. w Polsce. Także na przełomie lutego i marca nie widać istotnego ochłodzenia, aby temperatura obniżyła się do wartości poniżej normy wieloletniej.

Prognoza średniej wartości ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w okresie od 21.02.2024 r. do 23.02.2024 r. według modelu GFS

Niżowa pogoda i duży wpływ cyrkulacji zachodniej atmosfery w trzeciej dekadzie lutego 2024 r. Źródło: https://climatereanalyzer.org/

Prognoza średniej anomalii ciśnienia w okresie od 24.02.2024 r. do 27.02.2024 r. według modelu GFS dla Europy i obszarów przyległych

dynamiczna niżowa pogoda
Wpływ cyklonów na pogodę na przełomie lutego i marca 2024 r. Warunki pogodowe nie będą stabilne w Polsce i wielu krajach europejskich. Źródło: https://climatereanalyzer.org/

Pogoda długoterminowa. Dynamiczne warunki pogodowe w kolejnych tygodniach

Wygląda na to, że koniec lutego przyniesie kontynuacje warunków pogodowych charakterystycznych dla przedwiośnia i wiosny termicznej. Sumy opadowe w trzeciej dekadzie mijającego miesiąca przekraczać mają miesięczną anomalię opadów z lat 1991-2020 r. na przeważającym obszarze Polski. Będzie to wilgotny okres synoptyczny, co wynikać ma z dużej częstotliwości przechodzenia frontów atmosferycznych, które najczęściej związane mają być z atlantyckimi cyklonami wędrującymi z zachodu na wschód Europy. Dopiero w kolejnych tygodniach marca możliwe są akcenty z opadami śniegu i mrozem, które okresami wystąpić mogą nawet w kwietniu.

Prognoza trendu temperatury powietrza na wysokości 2 m i opadów do 4 marca 2024 r. według modelu ECMWF EPS dla Polski

pogoda długoterminowa pokazuje ciepły trend w pogodzie
Pogoda długoterminowa wskazuje przewagę temperatur typowych dla przedwiośnia i wiosny termicznej w Polsce

Pogoda długoterminowa. Prognoza trendu temperatury na wysokości 2 m dla Wrocławia do 4 marca 2024 r. według predykcji modelu ECMWF Ensemble

pogoda długoterminowa wskazuje ciepły trend w pogodzie
Pogoda długoterminowa. Ciepło dominuje w prognozach. Do końca lutego 2024 r., a nawet na początku meteorologicznej wiosny, która rozpocznie się 1 marca 2024 r. nie widać nawrotu zimowych warunków pogodowych

Epizody zimowe mogą się zdarzyć jeszcze w marcu i kwietniu

W kolejnych tygodniach obserwować będziemy rozbicie wiru polarnego na przełomie zimy i wiosny, co powinno przełożyć się na warunki pogodowe na półkuli północnej, a więc i najprawdopodobniej także w Polsce. Zdarzyć mogą się do kwietnia nawet kilkudniowe nawroty zimy na nizinach i wyżynach, ale najnowsze predykcje modeli numerycznych pokazują, że najdłuższe okresy chłodu i mrozu już za nami w tym dobiegającym stopniowo końca sezonie zimowym 2023/24 r. Rekomendujemy śledzenie prognoz numerycznych na bieżąco, gdyż na przełomie pór roku oraz z powodu oddziaływania cyrkulacji atlantyckiej mogą ulegać szybkim zmianom.

Ogólnie rzecz, biorąc luty 2024, idzie na rekord, jeśli chodzi o anomalie temperatury względem lat 1991-2020 r. Liczona anomalia temperatury względem lat 1991-2020 r. do 17 lutego 2024 r. na przeważającym obszarze wynosi ponad 6°C. Temperatury w mijającym miesiącu są charakterystyczne na ogół dla końcówki marca i początku kwietnia. Do 27 lutego 2024 r. średnia obszarowa anomalia temperatury wynosić ma ponad 5.7°C, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r. Zatem ostatni miesiąc meteorologicznej zimy ma szanse zapisać się jako najcieplejszy w historii pomiarów meteorologicznych na ziemiach Polski. Zagrożony jest krajowy rekord anomalii temperatury z lutego 1990 roku, który wyniósł 5.6°C. Wkrótce podamy kolejne informacje.

Źródło: Fanipogody.pl