Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Nawet 14°C i termiczne przedwiośnie oraz rzadki mróz. Możliwe wichury z wiatrem ponad 100 km/h i burze w Polsce

pogoda długoterminowa pokazuje ciepły okres synoptyczny


Pogoda długoterminowa na 16 dni. Nawet 14°C prognozowane w pierwszej dekadzie lutego, lecz nie oznacza to, że w kolejnych tygodniach nowego miesiąca nie zdarzą się okresy z niskimi temperaturami i opadami śniegu.

Pogoda długoterminowa. Wilgotny i ciepły styczeń 2024 r. Najprawdopodobniej najchłodniejszy okres zimy za nami

W trzeciej dekadzie stycznia 2024 r. odczuliśmy skutki ocieplenia, które związane było z odbudową cyrkulacji strefowej atmosfery. Najchłodniejsza część miesiąca przypadła na pierwszą i drugą dekadę. Finalnie odrobiliśmy termiczne straty w ostatnich tygodniach mijającego miesiąca. Średnia obszarowa anomalia temperatury za styczeń wyniesie dla Polski ponad 0.8°C. W normie termicznej będzie to miesiąc na północnym-wschodzie. Nie zabraknie regionów na południu, centrum, wschodzie i południowym-wschodzie, gdzie temperatura w skali miesięcznej będzie wyższa o ponad 1°C, uwzględniając okres ref.1991-2020 r. Na przeważającym obszarze kraju zanotowano w mijającym miesiącu ilość opadów powyżej normy. Wyjątkiem jest tu południowy-zachód, gdzie padało mniej niż zazwyczaj w styczniu.

Suma opady na stacjach synoptycznych IMGW do 27 stycznia 2024 r.

pogoda długoterminowa wskazywała wilgotny styczeń 2024 r.
Opady powyżej normy w wielu regionach Polski. Źródło: CMM IMGW

Anomalia miesięczna opadów do 27 stycznia 2024 r. na stacjach synoptycznych PSHM w Polsce

pogoda długoterminowa pokazywała opady powyżej normy
Anomalia opadów powyżej normy w styczniu 2024 r. Źródło: CMM IMGW

Anomalia temperatury powietrza na okres od 1.01.2024 r. do 27.01.2024 r. według CMM IMGW, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r.

pogoda długoterminowa wskazywała silne ocieplenie
Pogoda długoterminowa sugerowała redukcje ujemnej anomalii w trzeciej dekadzie stycznia. Finalnie pierwszy miesiąc roku zapisze się jako ciepły. Źródło: CMM IMGW

Dodatnie odchylenie temperatury od normy klimatycznej dominuje w prognozach

W kolejnych dniach odczuwać będziemy wpływ ciepłych mas powietrza. Temperatura pod koniec stycznia 2024 r. będzie wyższa o nawet 3-6°C od normy z lat 1991-2020 r. Jeszcze cieplej zrobi się w pierwszych dniach lutego, gdy wówczas prognozowana jest ekstremalna anomalia temperatury sięgająca 9-12°C dla tego konkretnego okresu w roku. Średnia dobowa temperatura powietrza powinna być charakterystyczna dla przedwiośnia, a okresami nawet wiosny termicznej, to nie oznacza, że rozstaliśmy się całkowicie z niskimi temperaturami do końca zimy, a nawet początku nowej pory roku.

Prognozowana średnia anomalia temperatury w okresie od 27.01.2024 r. do 3.02.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa wskazywała silne ocieplenie
Pogoda długoterminowa pokazuje duże dodatnie odchylenie temperatury od 27.01.2024 r. do 3.02.2024 r. Nie będzie więc zimy na nizinach i wyżynach, resztki śniegu stopnieją na Podlasiu

Prognozowana średnia anomalia temperatury na okres od 3.02.2024 r. do 10.02.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy

pogoda długoterminowa wskazuje ciepły okres w pogodzie
Pogoda długoterminowa pokazuje kontynuacje wysokiej dodatniej anomalii do 10 lutego 2024 r.

Cyrkulacja strefowa znów wpłynie na pogodę w lutym

Duży dynamizm w pogodzie panował w trzeciej dekadzie stycznia, co wynikało z wysokiej aktywności cyrkulacji strefowej atmosfery. Transportowane były na ogół ciepłe i wilgotne masy pochodzenia polarnomorskiego. Nie zabrakło fal silnego wiatru, które w niektórych regionach przybrały formę wichur. Ponadto zdarzyły się również opady deszczu. Dlatego pokrywa śnieżna szybko zaczęła zanikać na nizinach i wyżynach. W ostatnią niedzielę stycznia śnieg poza górami leży głównie na Podlasiu, gdzie w Suwałkach leży aż 16 cm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się także miejscami na Górnym Śląsku oraz okolicach Tarnowa. Największa pokrywa śnieżna utrzymuje się w Karkonoszach, gdzie na Śnieżce leży aż 160 cm białego puchu, natomiast na drugiej stacji wysokogórskiej położonej w Tatrach Zachodnich, czyli WOM Kasprowy Wierch mamy 112 cm.

Grubość pokrywy śnieżnej – 28 stycznia 2024 r. o godzinie 7:00 czasu lokalnego w Polsce

pogoda długoterminowa wskazywała zanik pokrywy śnieżnej na nizinach
Śnieg praktycznie stopniał na nizinach. Wyjątkiem jest tu północny-wschodzie, gdzie jeszcze kilka dni temu leżało ponad 35-40 cm białego puchu. Wkrótce i tu śnieg całkowicie stopnieje. Źródło: CMM IMGW

Silne ocieplenie w prognozach

Na nizinach i wyżynach pod koniec stycznia nie zaznaczy się zima termiczna, jeszcze cieplej zapowiada się początek nowego miesiąca. Przeważnie znajdziemy się w zasięgu ciepłych i wilgotnych mas powietrza pochodzenia polarnomorskiego z zachodu, południowego-zachodu i zachodu oraz południa. Na termometrach zobaczymy zazwyczaj 6-14°C. Aczkolwiek w porze nocnej i godzinach porannych występować ma okresami mróz, lecz średnia dobowa temperatura powietrza ma być charakterystyczna dla przedwiośnia, a okresami i miejscami nawet wiosny termicznej. Największe spadki temperatury występować mają w krajach położonych na północny-wschód i wschód od naszego kraju.

Predykcja orientacyjnej maksymalnej temperatury powietrza na okres od 28.01.2024 r. do 6.02.2024 r. według modelu GFS dla Polski

pogoda długoterminowa pokazuje silne ocieplenie
Pogoda długoterminowa pokazuje wysokie temperatury w kraju. Zimy termicznej nie będzie. Źródło: CMM IMGW

Prognozowana maksymalna temperatura powietrza w okresie od 28.01.2024 r. do 6.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

Pogoda długoterminowa pokazuje

Prognozowana minimalna temperatura powietrza w okresie od 28.01.2024 r. do 6.02.2024 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

pogoda długoterminowa wskazuje dynamiczne warunki pogodowe
Mróz częstymi nocami i o świcie pod koniec stycznia, ale na początku lutego często temperatura będzie na plusie także w porze nocnej. Znajdziemy się pod wpływem aktywnej cyrkulacji atlantyckiej. Źródło: CMM IMGW

Prognozowana średnia dobowa temperatura powietrza orientacyjnie na okres od 28.01.2024 r. do 6.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

pogoda długoterminowa wskazuje silne ocieplenie w Polsce
Pogoda długoterminowa pokazuje, że nadejdzie termiczne przedwiośnie, a nawet okresami średnia dobowa temperatura będzie charakterystyczna dla wiosny termicznej. Źródło: CMM IMGW

Zmienna pogoda w kolejnych tygodniach. Pojawić mogą się groźne zjawiska

Rychłego powrotu zimowych warunków pogodowych do Polski nie będzie. Doszło w minionych tygodniach do odbudowy silnego wiru polarnego i sprzężonego z nim silnego prądu strumieniowego, jaki zawitał nad Europę. Jet stream znajdzie się blisko naszego kraju, najczęściej na północ od naszej części Starego Kontynentu. Dlatego powodować ma to na ogół łagodne warunki atmosferyczne. W pierwszych dniach lutego oś prądu strumieniowego przebiegać ma głównie z zachodu na wschód Polski, ulegając meandrowaniu.

Pogoda długoterminowa pokazuje ciepły okres synoptyczny

Przeważnie będziemy w tym okresie w zasięgu cyrkulacji zachodniej atmosfery. Potencjalnie trend w pogodzie może ulec zmianie pod koniec 1 dekady lutego bądź na przełomie 1 i 2 dekady lutego. Wówczas to okresami oś prądu strumieniowego może zostać przesunięta na południe od Polski, ale najprawdopodobniej trwałej zimy z tego nie będzie, lecz przyjmie to tylko formę epizodów zimowych. Szybko zmieniające się warunki pogodowe mają być związane z aktywną cyrkulacją atlantycką o różnych składowych. Pojawić mogą się także fale silnego wiatru, powodując lokalne szkody. Zdarzyć może się również burze.

Prognoza średniej wartości ciśnienia na poziomie morza w okresie od 28.01.2024 r. do 6.02.2024 r. według modelu ECMWF

pogoda długoterminowa. Silne ocieplenie
Pogoda długoterminowa wskazuje koniec wyżowej pogody i powrót cyrkulacji strefowej. Źródło: CMM IMGW

Pogoda długoterminowa. Prognoza usłonecznienia wyrażona w godzinach na okres od 28.01.2024 r. do 6.02.2024 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

pogoda długoterminowa pokazuje niżową pogodę
Pogoda długoterminowa. Dużo słońca pod koniec stycznia 2024 r., ale w lutym na początku nie zabraknie chmur i opadów oraz wichur

Prognoza indeksu NAO na kolejne tygodnie według modelu GEFS

pogoda długoterminowa sygnalizuje zmianę trendu pogodowego
Prognoza indeksu NAO na kolejne tygodnie

Pogoda długoterminowa. Cyrkulacja strefowa wpłynie na pogodę w pierwszych tygodniach lutego 2024 r.

Szybkiego powrotu zimy termicznej nie będzie. Na początku lutego przebieg pogody kształtować ma głównie cyrkulacja atlantycka. Zimowe warunki pogodowe utrzymają się w górach oraz miejscami na obszarach podgórskich. Także i na tym obszarze śnieg może mieć okresowo tendencje do osiadania i topnienia. Resztki pokrywy śnieżnej na obszarze woj. podlaskiego stopnieją. Okresowe epizody z chłodnymi masami powietrza i opadami śniegu mogą mieć miejsce częściej w drugiej i trzeciej dekadzie lutego.

Prognozowana średnia anomalia ciśnienia na okres od 3.02.2024 r. do 10.02.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

ogoda długoterminowa. Przewidywana średnia anomalia opadów na okres od 3.02.2024 r. do 10.02.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

Pogoda długoterminowa. Akcenty zimowe będą mieć miejsce w lutym, ale tak zimno, jak w styczniu już nie powinno być

Najprawdopodobniej najchłodniejsza część zimy już za nami, ale nie oznacza to, że okresami nie spłyną do nas mocno wychłodzone masy powietrza z północy Starego Kontynentu i nie zdarzą się silne śnieżyce. Pierwsza dekada lutego zapisze się jako bardzo ciepła. Potem możliwe są częstsze okresowe akcenty zimowe, które potrwają maksymalnie kilka dni. Na dłuższy okres z całodobowym mrozem i śnieżycami nie powinniśmy być przygotowani w lutym, porównując do pierwszych tygodni 2024 roku. Prognozy stale monitorujemy i wkrótce podamy następne informacje.

Polecamy: Koszmarne wichury nie dadzą wytchnienia. Kolejna wichura przyniesie wiatr 140-150 km/h. Żywioł dotrze do Polski

Pogoda długoterminowa. Prognoza wiązek temperatury na 2 m i opadów dla Warszawy

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Prognoza wiązek temperatury na 2 m i opadów dla Warszawy

Źródło: Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz