Pogoda na kwiecień 2024 r. Fale gorąca, rzadkie przymrozki, a nawet pierwszy upał powyżej 30°C i gwałtowne burze w Polsce

Pogoda na cały kwiecień 2024 r. dla Polski. Mamy najnowsze prognozy z ECMWF, CFS i CanSIPS.

Rozpoczął się niedawno drugi miesiąc meteorologicznej wiosny. Mamy więc najnowszą pogodę długoterminową na kwiecień 2024 r. Dokonamy przeglądu prognoz europejskich i amerykańskich, aby określić trend na najbliższe tygodnie.

Prognoza anomalii temperatury na kwiecień 2024 r. według modelu ECMWF

pogoda długoterminowa sygnalizuje ciepły kwiecień 2024 r.
Pogoda długoterminowa pokazuje ciepły kwiecień 2024 r.

Najnowsza prognoza modelu CFS wskazuje, że przed nami kolejny bardzo ciepły miesiąc w 2024 roku. Bardzo prawdopodobne, że najbliższe tygodnie przyniosą na ogół wartości powyżej normy wieloletniej. Wstępne prognozy wskazują, że odchylenie temperatury sięgnie nawet 3-6°C od normy klimatycznej. Dlatego przedostatni miesiąc meteorologicznej wiosny zapisze się najprawdopodobniej jako ciepły, a nawet bardzo ciepły. Przekreśla to więc szanse na nadejście trwałej kilkudniowej/ kilkutygodniowej zimy termicznej do naszego kraju na obszar nizin i wyżyn, ale sporadycznych zabieleń krajobrazów poza górami nie można wykluczyć.

Zobacz też: Lato w prognozach. Upał w Polsce jest blisko.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na kwiecień 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

 długoterminowa pokazuje ciepły okres synoptyczny
Pogoda długoterminowa sygnalizuje ciepły okres synoptyczny

Prognozowane odchylenie temperatury od normy wieloletniej na kwiecień 2024 r. według modelu CanSIPS dla Europy i obszarów przyległych

prognoza długoterminowa pokazuje ciepły okres w pogodzie
CanSIPS pokazuje ciepłą pogodę na ogół w kwietniu 2024 r.

Prognoza długoterminowa wskazuje dominacje ośrodków niżowych

Bardzo ciepłe realizacje numeryczne wskazują, że przed nami kontynuacja dodatniej anomalii temperatury. Nie ulega więc wątpliwości, że będzie to czwarty miesiąc mijającego roku z odchyleniem temperatury powyżej średniej wieloletniej. Nie wyklucza to jednak okresów z temperaturami niższymi, co już doświadczamy w pierwszych dniach kwietnia. Bardzo często na termometrach zobaczymy w przedziale 8-23°C, ale zdarzą się nawet kolejne w tym roku dni gorące, a nawet pierwszy upał na obszarze Polski. Okresy z przymrozkami wystąpią, lecz będą znacznie rzadsze niż w latach ubiegłych o tej porze roku. Będą też pojedyncze dni z temperaturą w normie i poniżej normy klimatycznej. Coraz wyraźniej rozwijać ma się fenologiczna wiosna na obszarze całej Polski i nie ograniczą tego rzadkie nocne i poranne przymrozki.

Pogoda długoterminowa na kolejne tygodnie wskazuje przewagę ciepłych mas powietrza i rzadkie przymrozki

Prognozowana średnia anomalia ciśnienia na kwiecień 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

 długoterminowa pokazuje dynamiczne warunki atmosferyczne w Polsce
Pogoda długoterminowa pokazuje dominacje ośrodków niskiego ciśnienia, dlatego warunki pogodowe nie okażą się stabilne

Niżowa pogoda i sporo opadów w kwietniu 2024 r. według prognoz sezonowych, co powinno przy dodatniej anomalii temperatury przyspieszyć proces rozwoju fenologicznej wiosny

Najnowsze prognozy modeli sugerują, że przed nami miesiąc z dominacją ośrodków niskiego ciśnienia, dlatego warunki pogodowe nie będą stabilne. Wpływ na pogodę będzie mieć m.in ośrodki niżowe związane z lokującymi się cyklonami na zachodzie i wschodzie Starego Kontynentu. Częstotliwość przechodzenia frontów atmosferycznych w mijającym miesiącu będzie wysoka. Zdarzy się także gwałtowne burze, ale także następne transporty pyłu saharyjskiego w najbliższych tygodniach. Na ogół dominować ma adwekcja ciepłych mas powietrza. Na przeważającym obszarze Polski suma opadów będzie najprawdopodobniej powyżej normy wieloletniej, co przyczynić może się do poprawienia sytuacji hydrologicznej.

Prognozowana średnia anomalia opadów na kwiecień 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa sygnalizuje wilgotny okres w pogodzie
Pogoda długoterminowa z CFS wskazuje wilgotny miesiąc

Prognozowana średnia anomalia opadów na kwiecień 2024 r. według modelu CanSIPS dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa i ciepły okres w pogodzie
Pogoda długoterminowa i ciepły okres w pogodzie

Reasumując, przed nami kolejne bardzo ciepły miesiąc na obszarze Polski. Wskazują na to nie tylko prognozy europejskie, ale również amerykańskie. Potencjalne ochłodzenia będą występować, ale okażą się na ogół krótkotrwałe i słabe. Zdarzyć mogą się najprawdopodobniej tylko krótkie epizody z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Burze mogą występować coraz częściej w ciepłych masach powietrza, okazując się także gwałtowne. Średnia dobowa temperatura powietrza przez większość czasu będzie charakterystyczna dla wiosny termicznej, a sporadycznie nawet w zakresie termicznego lata, lecz jeszcze to nie będzie stały trend. Warunki pogodowe mogą ulegać szybkim zmianom, dlatego prognozy musimy śledzić uważnie. Będą okresy pogodniejsze, ale także z warunkami pogodowymi stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mienia. Coraz wyraźniej rozwijać będzie się fenologiczna wiosna w najbliższych tygodniach.

Prognoza ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

Źródło: Fanipogody.pl, https://www.tropicaltidbits.com/, copernicus.eu