Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na lipiec 2023 r. Znamy trend. Będą fale upałów i gwałtowne burze w PolscePogoda długoterminowa na lipiec 2023 r. Znamy wstępny trend na drugi miesiąc lata dla Polski. Zdarzą się silne fale upałów i gwałtowne burze w Polsce.

Pogoda długoterminowa. IMGW prognozuje miesiąc termicznie powyżej normy i w normie opadowej

Z prognoz CMM IMGW wynika, że lipiec 2023 r. w całym kraju przyniesie średnią miesięczną temperaturę powietrza najprawdopodobniej powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Natomiast miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej – poinformowało IMGW-PIB.

Eksperymentalna prognoza średniej temperatury i sumy opadu na lipiec 2023 r. według CMM IMGW dla Polski

upał i dni gorące w Polsce
Dni gorące i upalne możliwe w lipcu 2023 r.

Prognoza długoterminowa średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla poszczególnych miast w Polsce według CMM IMGW na lipiec 2023 r.

pogoda długoterminowa. IMGW prognozuje wstępny trend
IMGW prognozuje opady w normie klimatycznej dla lipca w całej Polsce i temperatury powyżej normy

Pogoda długoterminowa. Temperatura powyżej normy również według modelu CFS w skali miesięcznej

Spójrzmy również prognozy amerykańskiego modelu klimatycznego CFS na lipiec 2023. Widzimy, że na przeważającym obszarze Polski temperatura powinna być powyżej normy wieloletniej. Najdłuższe okresy gorąca są prawdopodobne zwłaszcza na południu i w centrum oraz okresami na zachodzie kraju. Jednak należy pamiętać, że poniższa grafika wskazuje na prawdopodobny trend w temperaturze przez około 40-70% czasu. Amerykański model klimatyczne wskazuje, że najczęściej ciepłe powietrze docierać będzie do południowej i zachodniej oraz częściowo centralnej części Polski. Prognoza ta ukazuje nam uśrednione wartości dla całego miesiąca, zatem poszczególne tygodnie mogą przynosić znaczne odchylenie temperatury od normy wieloletniej. Okresowo niższe temperatury są możliwe w momencie spływu powietrza np. polarno morskiego znad Atlantyku Północnego, przerywając fale wysokich temperatur, a nawet upałów w Polsce. Co istotne to fakt, że pogoda długoterminowa wskazuje na wyraźną przewagę dni gorących, a nawet upalnych.

temperatura będzie znacznie powyżej normy wieloletniej w Polsce
Temperatura powyżej normy wieloletniej w Polsce

Gorących i upalnych dni powinno być więcej niż w czerwcu na obszarze Polski

Coraz więcej wskazuje, że w lipcu 2023 dni gorących, jak i też upalnych powinno być znacznie więcej niż w czerwcu 2023. Prawdopodobne są nawet dłuższe, nieprzyjemne fale upałów przy wysokiej wilgotności powietrza, powodując uczucie parności. Zakończone mogą być te fale upałów gwałtownymi burzami. Generalnie jednak w lipcu dominować mają burze w warunkach słabego przepływu mas powietrza, tworzące się na lokalnych strefach zbieżności wiatru.

Zobacz też: Burze i nawałnice uderzyły z impetem. 40 tysięcy wyładowań. Coraz groźniejsza pogoda w Polsce

Pogoda długoterminowa. Prognoza anomalii opadów na lipiec 2023 r. według modelu klimatycznego CFS dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa. Opady w normie i powyżej normy wieloletniej w Polsce
Względem poprzednich aktualizacji model CFS widzi więcej opadów w Polsce

Będzie przewaga słabego przepływu mas powietrza, dobrze zorganizowanych burz może nie być dużo, lecz czasem się zdarzą

Model CFS sygnalizuje, że przez przeważający okres czasu Polska będziemy najprawdopodobniej w słabogradientowych polach podwyższonego ciśnienia, a czasem również lekko obniżonego ciśnienia. Oznacza to, że najczęściej w lipcu panować może niewielka różnica ciśnienia, dlatego też przepływ będzie na ogół słaby. Niewykluczone, że najczęstsze staną się burze termiczne. Komórki burzowe te okażą się punktowe i miejscami gwałtowne, co może prowadzić do szkód. Głównym zagrożeniem okażą się zalania, a nawet powodzie błyskawiczne, co w warunkach słabego przepływu mas powietrza może być częstym, lecz lokalnym zjawiskiem. Czasem będzie tak, że przez 1-2 miejscowości przejdzie silna burza pulsacyjna, gdy w sąsiednich miejscowościach świecić powinno słońce. Zdarzą się jednak groźne incydenty z opadami dużego gradu powyżej 2-3 cm, ulewami, licznymi wyładowaniami, a nawet pojedynczymi tornadami. Szczególnie na silnych przyziemnych strefach zbieżności wiatru przed frontami chłodnymi, jak i też w zasięgu falujących frontów atmosferycznych. Pogodę długoterminową będziemy weryfikować w kolejnych tygodniach.

Prognoza średniej anomalii ciśnienia na lipiec 2023 r. dla Europy i obszarów przyległych według CanSIPS

CFS pokazuje dominacje obniżonego ciśnienia
CanSips widzi, że Europa i obszary przyległe znajdą się przeważnie w polu obniżonego ciśnienia, co mogłoby przynosić częstą burzową pogodę w Polsce

Prognoza średniej anomalii ciśnienia na lipiec 2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa sugeruje dominacje pól wysokiego ciśnienia
CFS widzi dominacje słabogradientowych pól podwyższonego ciśnienia

Dominacja opadów burzowych nad Polską w lipcu 2023 r.

Należy mieć na uwadze fakt, że prognozy anomalii opadów są jednym z najsłabszych elementów prognoz długoterminowych. Widzimy, że ostatnia aktualizacja sugeruje najwięcej opadów w centrum oraz na południu najmniej na zachodzie i północy. Tylko należy mieć jednak na uwadze to, że pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny i ukazuje nam tylko uśrednione wartości dla całego miesiąca. Przeważać mają opady o charakterze konwekcyjnym, które są lokalne i nierównomierne, znacznie rzadziej prognozowane są wielkoskalowe. Częste burze będą okresami powodować szkody. Spodziewane są również dni ze stabilną pogodą za sprawą silnej blokady antycyklonalnej, jaka okresami może mieć miejsce.

Prognoza długoterminowa średniej anomalii temperatury na lipiec 2023 r. dla Europy według modelu ECMWF

pogoda długoterminowa wskazuje na bardzo ciepły okres synoptyczny
Pogoda długoterminowa na lipiec 2023 r.

Śledź na bieżąco prognozy pogody dla Polski.

Prognozy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Wkrótce podamy bardziej precyzyjne wyliczenia w oparciu o zaktualizowane modele.

Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz