Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2022. Wzrośnie dynamika w pogodzie, pojawić może się więcej opadów, a nawet burze w Polsce

pogoda na wrzesien 2022

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2022. Oczekiwany wzrost dynamiki w pogodzie, pojawić może się więcej opadów i burz. Szczególnie w momencie występowania cyrkulacji zachodniej.

1 września 2022 rozpoczyna się meteorologiczna jesień. Ta astronomiczna nadejdzie trzy tygodnie później. Sprawdzamy najnowsze, ale wstępne i mocno orientacyjne prognozy sezonowe na wrzesień dla Polski według modeli europejskich oraz amerykańskich. Mogą one ulec zmianie.

Z prognoz IMGW-PIB wynika, że we wrześniu 2022. Średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 lub nieznacznie powyżej  Suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze Polski powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Na północnym wschodzie możliwa suma powyżej normy.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana średnia temperatura i suma opadu na wrzesień 2022 według modeli liczonych w IMGW-PIB względem okresu bazowego 1991-2020

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2022. Wzrośnie dynamika w pogodzie, pojawić może się więcej opadów, a nawet burze w Polsce
W normie temperatura według IMGW

Pogoda długoterminowa. Prognoza długoterminowa temperatury i opadu na wrzesień 2022 według modeli z IMGW-PIB

powyżej normy opady miejscami
Wstępna prognoza IMGW-PIB na wrzesień 2022

Pogoda długoterminowa. CFS pokazuje nam w prognozach ciepły wrzesień 2022

Najnowsza prognozy modelu CFS na wrzesień 2022 wskazuje, że w całym kraju temperatura ma być powyżej średniej wieloletniej. Są to jednak wartości uśrednione dla całego miesiąca. Zatem poszczególne tygodnie mogą przynieść ujemne odchylenia temperatury od normy wieloletniej.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana anomalia temperatury na wrzesień 2022 według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

Temperatura powyżej normy
Powyżej normy temperatura w Polsce

Więcej opadów we wrześniu na obszarze Polski

Wrzesień według modelu CFS będzie bardziej wilgotny niż miesiące letnie. Głównie za sprawą aktywniejszej cyrkulacji strefowej. Pomiędzy północą a południem zwiększać mają się kontrasty termiczne. Dlatego nasili się pod koniec lata i na początku jesieni prąd strumieniowy. To zwiastuje prawdopodobne częste przechodzenie ośrodków niskiego ciśnienia z zachodu na wschód kraju. Mogą również pojawić się niże z południa i południowego-wschodu.

Pogoda długoterminowa. Wstępna prognoza anomalii opadów na wrzesień 2022 według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

powyżej normy na zachodzie opady
Na zachodzie opady powyżej normy

Sprawdzamy również uśrednione wartości ciśnienia atmosferycznego na wrzesień 2022. Widzimy, że dominować ma pogoda niżowa. Całkiem sporą aktywnością może wykazywać się cyrkulacja strefowa, pojawić mogą się fale silnego wiatru okresami. Do Europy mogą docierać również ex-huragany, przynosząc napływ cieplejszych mas do Polski, nawet o cechach zwrotnikowych z południa Europy. Wygląda na to, że to właśnie mieszkańcy południowej, częściowo centralnej i wschodniej części kraju doświadczą okresów gorących, a czasem nawet upalnych. Najchłodniej może być wzdłuż dzielnic północnych oraz na północnym-wschodzie.

Pogoda długoterminowa. Wstępna prognoza średniej wartości ciśnienia atmosferycznego na wrzesień 2022 według modelu CFS dla Europy i rejonów przyległych

niżowa pogoda w Polsce. Pogoda długoterminowa wrzesień 2022
Obszar obniżonego ciśnienia

Zbliżone prognozy względem modelu CFS prezentuje ECMWF, który wskazuje na miesiąc z temperaturą w całym kraju powyżej normy wieloletniej. Jest to jednak prognoza z 1 sierpnia 2022, zatem przy kolejnej aktualizacji modelu na początku września trend może ulec zmianie. Europejski model prognozuje, że najczęściej wysokie temperatury doświadczą mieszkańcy zachodniej Polski

Pogoda długoterminowa. Miesięczna anomalia temperatury na wrzesień 2022 według ECMWF

powyżej normy temperatura na zachodzie szczególnie
Cieplej na zachodzie według ECMWF

Wygląda na to, że wrzesień powinien przynieść opady w normie wieloletniej. Będzie on bardziej wilgotny niż miesiące letnie. CFS sygnalizuje nam jednak opady powyżej normy na zachodzie. Wzrost aktywności niżowej pogody ma wynikać z większych kontrastów termicznych między północą a południem.

Pogoda długoterminowa. Wyliczana anomalia opadowa na wrzesień 2022 według ECMWF

pogoda długoterminowa. opady w normie według ECMWF
W normie opadowej

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz