Pogoda długoterminowa na początek jesieni 2023 r. Aura zaskoczy, będą cyklony atlantyckie, wichury i burze, upał w Polsce

Pogoda długoterminowa na początek jesieni 2023 r. Aura zaskoczy w pierwszych tygodniach meteorologicznej jesieni, pojawi się najprawdopodobniej wysoka aktywność cyrkulacji strefowej, dlatego na stabilne warunki pogodowe w tym okresie nie mamy co liczyć.

Początek jesieni może zaskoczyć w pogodzie

1 września 2023 r. rozpocznie się meteorologiczna jesień, natomiast kalendarzowa rozpocznie się 23 września 2023 r.. Zatem za 9 dni rozpocznie się nowa meteorologiczna pora roku, natomiast kalendarzowa jesień za równo miesiąc, czyli 23 września 2023 r.  Sprawdzamy najnowsze, ale wstępne i mocno orientacyjne prognozy sezonowe na wrzesień 2023 r. dla Polski według modeli europejskich oraz amerykańskich. Mogą one ulec jeszcze zmianie, więc miejmy to na uwadze.

Według CMM IMGW-PIB, wrzesień 2023 r. w całym kraju przyniesie średnią miesięczną temperaturę powietrza najprawdopodobniej powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na wrzesień 2023 r. dla wybranych miast w Polsce

pogoda długoterminowa na wrzesień 2023 r.
Pogoda długoterminowa na wrzesień 2023 r.

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla września z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2023 r.

dynamiczna pogoda na wrzesień 2023 r.
Pogoda długoterminowa na wrzesień 2023 r. od IMGW-PIB

Początek jesieni z temperaturą powyżej normy klimatycznej

Najświeższa prognoza modelu CFS na wrzesień 2023 wskazuje, że w całym kraju temperatura ma być powyżej średniej wieloletniej o około 1-2,5°C. Są to jednak wartości uśrednione dla całego miesiąca. Zatem też poszczególne tygodnie mogą przynieść ujemne odchylenia temperatury od normy wieloletniej. Niewykluczone są też jesienne przymrozki przygruntowe poza obszarami górskimi w czasie adwekcji chłodnych mas z północy i dominacji układów wyżowych. Aktywność burzowa będzie mniejsza niż w miesiącach letnich, ale i tak okresami burze przejdą nad krajem, miejscami o dużym natężeniu, powodując szkody. Najsilniejsze burze zdarzyć mogą się głównie w pierwszej połowie września okresami, ale teoretycznie możliwe przez są czasem przez cały miesiąc zarówno o charakterze wewnątrzmasowym, jak i też frontowym.

Zobacz też: Fala upałów przeciągnie się do września?

Prognoza miesięcznej anomalii ciśnienia na wrzesień 2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2023 r.

Z prognoz modeli klimatycznych wynika, że najprawdopodobniej pierwszy miesiąc meteorologicznej jesieni okaże się bardziej wilgotny niż poprzednie letnie. Szczególnie za sprawą jeszcze aktywniejszej cyrkulacji strefowej niż w miesiącach letnich. Pomiędzy północą a południem zwiększać mają się kontrasty termiczne. Dlatego nasili się pod koniec lata i na początku jesieni prąd strumieniowy, który będzie przeważnie silniejszy niż latem. Dlatego zwiastuje to prawdopodobne częste przechodzenie ośrodków niskiego ciśnienia z zachodu na wschód kraju. Tworzyć mogą się również niże z południa i południowego-wschodu, jak i też ex-huragany. Przyjmą one formę niżów umiarkowanych szerokości geograficznych wędrujące znad Atlantyku w głąb europejskiego kontynentu, ulegając wypełnieniu.

Prognoza miesięcznej anomalii opadów na wrzesień 2023 r. wstępnie według modelu CFS

niżowa pogoda
Opady nie będą rzadkością, dominować ma wpływ Atlantyku

Pogoda długoterminowa. Cyrkulacja strefowa może być aktywna we wrześniu 2023 r.

Wiele wskazuje, że we wrześniu 2023 obserwowana ma być dominacja niżowego wzoru pogody, ale okresami rozbudują się też stabilne kliny wysokiego ciśnienia, stabilizując warunki pogodowe. Największa aktywnością może wykazywać się cyrkulacja atlantycka, pojawić mogą się fale silnego wiatru okresami. Głównie w północnej części naszego kraju, ale pojedyncze wichury prawdopodobne także w głębi naszego kraju. Do Europy mogą docierać również ex-huragany, przynosząc napływ cieplejszych mas do Polski, nawet o cechach zwrotnikowych z południa Europy. Dlatego pojedyncze dni z upałem są jeszcze możliwe. Wygląda na to, że to właśnie mieszkańcy południowej, częściowo centralnej i wschodniej części kraju doświadczą okresów gorących, a czasem nawet upalnych. Najchłodniej może być wzdłuż dzielnic północnych oraz na północnym-wschodzie, co widać wstępnie na mapach anomalii miesięcznej według niektórych modeli.

Pogoda długoterminowa. Prognoza miesięcznej anomalii temperatury na wrzesień 2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa na wrzesień 2023 r. dla Europy
Miesiąc wrzesień zaskoczyć może termicznie w Polsce

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2023 r. według modelu CanSIPS, uwzględniając okres referencyjny 1981-2010 r. dla Europy i obszarów przyległych. Anomalia temperatury na pierwszy miesiąc jesieni

 przyjemna aura
Ciepły wrzesień widzi większość modeli, będą okresy babiego lata

Zalecamy obserwowanie najnowszych prognoz pogody dla Polski.

Fanipogody.pl