Nie często nad Europą mamy okazje obserwować zbudowane na tak dużym kontraście termicznym fronty atmosferyczne. Ten front nie będzie jednak zwykły. Wiele wskazuje, że przybierze on formę pofalowanego frontu atmosferycznego wzdłuż, którego przemieszczać ma się mezoskalowy układ niskiego ciśnienia.

W pasie od Maroka aż po Białoruś przebiegać ma strefa falującego frontu atmosferycznego. Oddzielać ma ona dwie zróżnicowane masy powietrza. Po wschodniej stronie frontu zalegać ma gorące, wilgotne i niestabilne powietrze zwrotnikowe, natomiast po zachodniej chłodnej i stabilne oraz mniej wilgotne powietrze polarnomorskie znad Oceanu Atlantyckiego.

Sytuacja synoptyczna na dzień 12.08.2019 r. Wolny Instytut Meteorologiczny w Berlinie nadał nazwę “ZORRO” niżowi, jaki ma przemieszczać się m.in wzdłuż frontu atmosferycznego, który wpłynie na pogodę w Polsce. Dodatkowo w nocy ma dojść do rozwojowi fali frontowej, która wkraczać ma od Czech dodatkowo, wspomagając rozwój silnych, miejscami niszczących burz.

Bardzo groźne prognozy na poniedziałek

Wiele wskazuje, że czeka nas dziś najgroźniejszy incydent burzowy w tym roku. Jednak na powtórkę sprzed dwóch lat nie mamy co liczyć. Na szczęście obszar niebezpiecznej pogody jest inny niż w 2017 roku.

Szczególnie gwałtowne burze są spodziewane od Opolszczyzny przez Ziemię Świętokrzyską aż po województwo lubelskie. Na tym obszarze w ciągu dnia prognozuje się umiarkowaną, miejscami dużą niestabilność powietrza na poziomie od 1000 j/kg do 2000 J/kg. W nocy wynosić ma ona również duże wartości, bo aż od 500 J/kg do 1300 J/kg. Wraz z biegiem dnia następować ma wyraźne nasilenie poziomego przepływu mas powietrza, dlatego wyraźnie umocnią się pionowe uskoki wiatru. Wzrośnie również skręt wiatru w warstwie 0-3 km.

Chwiejność odpowiedzialna za rozwój burz pokryje się z dużym pionowym ścinaniem wiatru, jakie w warstwie 0-6 km wyniesie od 10 m/s do 25 m/s. Natomiast w nocy wraz z wkraczaniem fali frontowej od Czech powyżej 30 m/s, co sprzyjać ma dobrze zorganizowanej konwekcji.

Dodatkowo wraz wraz z nasuwaniem się zaburzenia wystąpi intensyfikacja procesów wznoszących, ale także pojawi się dywergencja pola wiatru w środkowej troposferze.

Co więcej wyliczane są przez modele silne strefy zbieżności wiatru dolnego, sprzyjając rozwojowi głębokiej, wilgotnej konwekcji.

Zawartość wody opadowej w pionowym słupie powietrza będzie bardzo wysoka, bo wyniesie od 45 mm do 50 mm, co jest bardzo rzadko spotykanymi wartościami. Dlatego na trasie burz spodziewane są nawalne opady deszczu.

W tych warunkach spodziewane są silne, miejscami powodujące duże szkody burze, które mogą przybierać postać superkomórek burzowych, ale także wielokomórkowych systemów burzowych.

Prawdopodobne są mezoskalowe układy konwekcyjne, na czele których mogą powstać linie szkwału i bow echo. W nocy wraz z nasunięciem się wyraźnego zaburzenia od Czech wzrastać mają wskaźniki kinematyczne, dlatego burze w porze nocnej mogą być bardzo groźne.

Miejscami skręt wiatru w dolnych trzech kilometrach wyniesie od 300 m2/s2 do 450 m2/s2. Sam LLS 0-1 km w dolnym kilometrze od 10 m/s do 15 m/s. DLS 0-3 km, przekroczy nawet 20 m/s. Dlatego w takich warunkach burze będą szybko powstawać i stwarzać istotne zagrożenie na swojej drodze. Tak wysokie wartości wskaźników kinematycznych prognozowane są zwłaszcza na noc.

Prawdopodobnie pierwsze burze wystąpią już w ciągu dnia. Nawet po godzinie 14. Wtedy kilka silnych komórek burzowych może przekształcić się w gwałtowne superkomórki burzowe. Na ich trasie prawdopodobne są silne porywy wiatru nawet od 90 km/h od 110 km/h, prowadząc do rozległych szkód. Co więcej pomimo stosunkowo dużej prędkości przemieszczania chmur Cb, lokalnie wystąpią rozległe podtopienia.

Istnieje ryzyko rozwoju 1-2 przypadków trąb powietrznych, głównie związanych z mezocyklonem, lecz obszar dokładnie zagrożony jest trudny do wskazania. Szanse te będą największe zwłaszcza na obszarze przechodzenia superkomórek burzowych.

Burze zawierające rotujące prądy wstępujące przyniosą grad o średnicy od 2 cm do 5 cm, co skutkować może dużymi szkodami i zagrożeniem dla życia ludzkiego.

Prawdopodobnie duża aktywność utrzyma się także w nocy, mając na uwadze spodziewane wkroczenie fali frontowej od Czech. Niewykluczone, że to właśnie wtedy powstanie rozległy system burzowy, w formie MCS z wbudowaną linią szkwału. W obrębie tej niebezpiecznej formacji konwekcji wbudowane mogą być superkomórki burzowe. Istnieje szansa na dostrzeżenie rzadko spotykanych na radarach w Polsce sygnatur LEWP oraz bow echo, co świadczyć może o dużym zagrożeniu niszczącymi porywami wiatru powyżej 100 km/h.

Wyraźnie nasilony przepływ mas powietrza spowoduje istotnie nasilenie się pionowych oraz kierunkowych uskoków wiatru. Dlatego w obrębie burz superkomórkowych prawdopodobne jest powstanie mezocyklonicznych tornad nawet w porze nocnej.

Lokalnie dojdzie do wystąpienia tzw. kolejek konwekcyjnych (ang. training storms), dlatego sumy opadów przekroczą 70 mm, prowadząc do rozległych zalań a nawet powodzi błyskawicznych.

W nocy grad na ogół nie powinien przekraczać 3 cm, ale w silnych burzach zawierających rotujące prądy zstępujące prawdopodobne jest nawet 4 cm.

Wiele wskazuje, że gwałtowne burze przemieszczać będą się na południowy – wschód, lecz osłabną dopiero nad ranem. Wysoka aktywność burzowa utrzyma się miejscami nawet przez całą noc, szczególnie w pasie przejścia MCS.

Stosowny zatem w tej sytuacji wydaje się 2 stopień zagrożenia w skali trzystopniowej. Wątpliwa jest jednak powtórka z 11.08.2017 r. chociaż należy spodziewać się szkód na trasie poniedziałkowych burz oraz tych, które wystąpią w nocy.

Najmniejsze zagrożenie wystąpi w pasie od Polski centralnej po północny – wschód. Tutaj prawdopodobne są szczególnie nocą opady pochodzenia konwekcyjnego, lecz prawdopodobne są również wyładowania atmosferyczne.

Lokalnie możliwe są podtopienia a nawet zalania. Dzięki nasuwaniu się zaburzenia znad Czech w drugiej części nocy burze mogą dalej trwać na skutek dynamicznego wznoszenia powietrza i wspomagania QC. Pomimo nocnej konwekcji porywy przekroczą miejscami 70 km/h.

Prognoza pogody na 12 sierpnia 2019 r. (IMGW-PIB)

Prognozowany obszar groźnych burz przez Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska na okres od 12.08.2019 r. od 6 UTC do 13.08.2019 r. do 6 UTC, wydana przez Artura Surowieckiego i Krzysztofa Piaseckiego

Prognoza ta jest w znacznym stopniu zbieżna z tym co prognozuje do godziny 20 dziś IMGW-PIB

Bieżące położenie opadów i burz poniżej

Arkadiusz Wójtowicz

Skomentuj

Kochamy pogodę i wszystko co z pogodą jest związane. Burze, upały, czy prognozy pogody.