POGODA: Niszczące porywy wiatru i burze mogą pojawić się w weekend na obszarze Polski

Od początku marca nad Europejskim Obszarem Synoptycznym obserwuje się występowanie strefowej cyrkulacji atmosfery. Pogoda jest dynamiczna, nie brakowało silnego wiatru, także w piątek zwłaszcza na zachodzie i północy Polski. Zgodnie z prognozami pojawiały się także burze.

W piątek Polska znajduje się pod wpływem głębokiego układu niskiego ciśnienia o imieniu “CORNELIUS” ulokowanego nad Skandynawią. Przez nasz kraj wędrował wczoraj front chłodny, z którym wiązała się wymiana masy powietrza.

Dzisiaj front wtórny o charakterze okluzji przemieszcza się przez Polskę.

Prognozowane położenie frontu okluzji z dnia 8.03.2019 r. godzina 18 UTC. Front ten przemieszcza się od północnego-zachodu na południowy-wschód kraju. SIGNIFICANT IMGW

W troposferze występuje dalej duża dynamika procesów atmosferycznych w rozległej strefie ciągnącej się równoleżnikowo od Morza Barentsa, przez Półwysep Skandynawski, Bałtyk, Północny Atlantyk aż po Labrador. W tym obszarze rozwijają się kolejne zaburzenia falowe na froncie głównym i powstają aktywne niże kierują się na wschód zgodnie z silnym strumieniem zachodnim w wyższych warstwach troposfery.

W strefie silnego zachodniego strumienia powietrza łatwo zauważyć obszary baroklinowości sprzyjające generowaniu zaburzeń falowych na froncie i powstawaniu głębokich układów niskiego ciśnienia. Jednocześnie z czasem płytka, górna zatoka na skraju rozległego niżu obejmującego Północny Atlantyk i północny-zachód Rosji przemieszcza się na południe, obejmując swoim zasięgiem cały obszar Polski.

W weekend nie zabraknie opadów atmosferycznych, prognozowane są także burze.

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem stosunkowo głębokiego układu niskiego ciśnienia o imieniu „DRAGI”. Od północnego-zachodu na południowy-wschód przemieszczać będzie się front atmosferyczny.

Sytuacja synoptyczna na dzień 9.03.2019 r. godzina 12 UTC. Polska będzie w cyklonicznej krzywiźnie izobar. Panować ma wietrzna aura, nie zabraknie opadów.

ESTOFEX ostrzega przed możliwością wystąpienia porywów wiatru i burz


Klasyczny schemat strefowej cyrkulacji atmosfery pozostaje utrwalony w Europie i obserwuje się występowaniu wielu fal o małej amplitudzie od zachodniej części Europy do wschodniej części Starego Kontynentu.. W rzeczywistości wystandaryzowane anomalie wysokości geopotencjalnej pokazują pas o niższych wartościach (-1 do -2 sigma) nad północną Europą o wartościach dodatnich o wielkości zbliżonej do południowej części Europy. Liczne wbudowane fale zapewniają pewną adwekcję wilgotnego powietrza poniżej i na północ od przebiegającego strumienia, co będzie celem zwiększonej aktywności konwekcyjnej. Pomimo tych na lądzie / . Lepsza wilgotność planetarnej warstwy granicznej i korzystne ruchy wznoszące i silny poziomy przepływ mas powietrza sprzyjać ma formowaniu się chmur Cumulonimbus – informuje Helge Tuschy z ESTOFEX

Tekst dla wybranego obszaru Europy w tym także Polski

Rozpoznawanie danych z modeli wskazuje na zwiększone ryzyko niebezpiecznej pogody, ponieważ występuje lewy obszar wyjścia intensywnego prądu strumieniowego o średniej prędkości aż 55 m/s Pokrywa się on z obszarem niestabilności powietrza w ciągu.

Pomimo przewidywanego rozpoznawania wzorców, niepewność pozostaje taka, że ​​GFS prognozuje powstanie słabej fali na froncie nad północnymi Niemcami w godzinach popołudniowych w sobotę.. Inne modele jednak wskazują jej możliwą inicjację 6 godzin później. Ścinanie kierunkowe będzie silniejsze w rozwiązaniu GFS, a zatem bardziej korzystne dla wirujących prądów wstępujących, czyli do inicjacji zjawisk konwekcyjnych. Najnowsze zdjęcia RGB / WV nad północno-wschodnim Atlantykiem wskazują na wzmocnioną konwekcję / zaostrzenie gradientu WV w regionie potencjalnie ewoluującej fali, więc nie można obecnie wykluczyć, że wariant GFS ma największe szanse na sprawdzenie. Zaburzenie falowe te musi być dokładnie monitorowana!

Obecne wyliczenia wskazuje na tym, że dojdzie do inicjacji zjawisk konwekcyjnych, prognozowana jest silna / wymuszoną konwekcja nad północno-wschodnimi Niemcami przed południem i po południu oraz nad na zachodzie i w centrum Polski w godzinach popołudniowych w sobotę. Modele prognozują izolowane silne podmuchy wiatru, które są głównym zagrożeniem z wiatrem nisko osadzonego prądu strumieniowego. Istnieje spore ryzyko silnych, niszczących porywów wiatru, ale także z izolowanym ryzykiem tornado ze względu na szczytowe ogrzewanie planetarnej warstwy granicznej i nieco lepiej zakrzywione hodografy LL.

Następna fala będzie głównym inicjatorem konwekcji zorganizowanej z silnym podmuchami wiatru, z pewnością dominującym zagrożeniem, ponieważ wiatry 850 hPa wzrosną do 25-30 m / s przy dobrze wymieszanej masie powietrza. Jeśli rozwiązanie GFS z ostrzejszym / wczesnym (południe) wskazują na ryzyko tornada. Zwłaszcza w Niemczech.


Oprócz ryzyka tornado, konwekcja może przynieść silne porywy wiatru i opady gradu.


Na chwilę obecną został opracowany szeroko wyznaczony poziom 1, który odzwierciedla wyliczenia modeli. Stąd nawet Holandia została włączona do niektórych modeli opóźniających drugą falę aż do popołudnia, które pokrywałyby się z niektórymi parametrami chwiejności termodynamicznej – informuje ESTOFEX.

Prognoza modelu ESTOFEX na sobotę

Model GFS osłabił szanse na wichurę w niedzielę. Jednak wyliczenia te mogą jeszcze ulec zmianie. Groźne są za to dane na sobotę, zwłaszcza pod kątem możliwych burz.