Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda. „Wiosenne ciepło” zmierza do Polski. Możliwe blisko 20°C i silne roztopy

Anomalia temperatury w Europie

Pogoda. Ostatni tydzień lutego przyniesie silną odwilż w Polsce. Sprawdźmy najnowsze prognozy w oparciu o modele GFS, ICON i ECMWF.

W czwartek i piątek między wschodem a zachodem utrzyma się kilkunastopniowy kontrast termiczny. Będzie mieć to odzwierciedlenie w obserwowanej anomalii temperatury w naszej części Europy. Szczególnie ciepło na przeważającym obszarze Polski zrobi się w przyszłym tygodniu. Podział na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschód utrzyma się. O uderzeniu wiosny pisaliśmy już w porannym wpisie.

Pogoda. Duży kontrast termiczny pomiędzy zachodem a wschodem

Prognozowana anomalia temperatury w okresie od 18.02.2021 do 24.02.2021 wraz ze średnią temperaturą za omawiany okres według niemieckiego modelu ICON.

Pogoda. Ocieplenie w Polsce

Spójrzmy teraz na prognozy wiązek modelu GFS na 16 dni dla wybranych lokalizacji w naszej części Europy. Analizie poddamy wyliczenia dla Wrocławia, Poznania, Warszawy i Białegostoku. Wnioskując z danych widać, że odwilż w Polsce będzie naprawdę silna.

Silne ocieplenie jest nieuniknione

Pewnym jest, że na zachodzie, południowym-zachodzie Polski w najbliższych dniach utrzyma się duża dodatnia anomalia temperatury spowodowana napływem bardzo ciepłej masy powietrza z południowego-zachodu i zachodu. Bezsprzecznie ciepła masa powietrza zaznaczy się w tej części kraju pod koniec bieżącego tygodnia i na początku przyszłego.

Pogoda Wrocław. Analiza wiązek

Pogoda. Silne ocieplenie w naszej części Europy
Ocieplenie Polska

Początkowo w centralnej Polsce masa powietrza nie będzie tak ciepła jak w innych rejonach Polski. Prawdopodobnie w czwartek zaznaczy się tu masa arktyczna, która zostanie wyparta na wschód dopiero w piątek przez front ciepły. Praktycznie cała trzecia dekada lutego będzie bardzo ciepła, chociaż pod koniec miesiąca prognozowane jest obniżenie temperatury powietrza w okolice normy wieloletniej, bądź nieco poniżej. Najprawdopodobniej ochłodzenie nie będzie tak silne jak na przełomie 1 i 2 dekady lutego, gdy obserwowaliśmy bardzo niskie temperatury w naszej części Europy, ale nie unikniemy prawdopodobnie lekkiego mrozu.

Odwilż w naszej części Europy

Najchłodniej będzie we wschodniej połowie kraju

Najdłużej chłodna masa powietrza zalegać będzie na Podlasiu i Suwalszczyźnie, gdzie zostanie wyparta dopiero pod koniec dnia w piątek. Weekend przyniesie dodatnie temperatury w tej części Polski, ale nocami we wschodniej połowie kraju możliwe są przymrozki skutkujące oblodzeniem dróg i chodników po dziennych roztopach.

Ocieplenie w Polsce

Szczególnie wysokie wartości na termometrach zobaczymy w naszej części Europy w okolicach 23-25 dnia miesiąca. To właśnie wtedy napłynie do naszej części Starego Kontynentu strumień bardzo ciepłej masy powietrza. Natomiast odchylenie temperatury od normy wieloletniej sięgnie nawet 14-16 stopni.

Pogoda. GFS i silna odwilż

Przekroczenie 14-15 stopni w zachodniej części Polski jest bardzo prawdopodobne, co ukazuje nam prognoza wiązek na 16 dni.

Pogoda. GFS prognozuje silną odwilż

Niektóre wiązki modelu GFS sygnalizują przekroczenie 15 stopni w centralnej części kraju. Dotyczy to połowy przyszłego tygodnia, gdy poszczególne wiązki kontrolne przekraczają poziom 14-15 stopni.

Pogoda. Prognoza wiązek modelu GFS

Pogoda. Prognozy operacyjne ECMWF i GFS wskazują na silną odwilż

Niewątpliwie apogeum wysokich, iście wiosennych temperatur przyjdzie nam poczekać do przyszłego tygodnia. Prawdopodobnie od wtorku „fala” ciepłego powietrza będzie rozprzestrzeniać się coraz bardziej na wschód. W połowie przyszłego tygodnia powyżej 10 stopni będzie w wielu miejscach Polski. Szybkie roztopy spowodują nagły zanik pokrywy śnieżnej, miejscowe rozlewiska na polach, wzrost poziomu wód w rzekach, a nawet punktowe powodzie roztopowe. W związku z tym w najbliższych dniach szczególną ostrożność należy zwrócić na stan rzek w Polsce.

Już we wtorek powyżej 13 stopni może być na zachodzie naszego kraju.

Prognoza operacyjna ECMWF

Jeszcze cieplej zrobi się w środę, gdy temperatura na przeważającym obszarze Polski przekroczy 10-13 stopni.

Prognoza operacyjna ECMWF

Podczas gdy temperatury w środę będą wysokie, to w przyszły czwartek czeka nas kontynuacja wiosennych wartości temperatury. Do Polski wleje się wiosenne ciepło.

GFS prognoza odwilż

Aktualna temperatura

Położenie opadów

Proces postępującej odwilży można śledzić tutaj

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz