Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Potężne ciepło zmierza do Polski. Zima poniesie ogromną klęskę. Radykalny zwrot w pogodzie i 13°C oraz wichury

potężne ciepło w prognozach

Radykalna zmiana pogody przed namiPotężne ciepło powinno sięgnąć Polski. Zima termiczna wycofa się z kraju. Czeka nas bardzo duża zmiana w pogodzie, która rozpocznie się w pierwszych dniach 3 dekady stycznia 2024 r.

Podmuch ciepła zmierza do Polski. Zima termiczna ustąpi

Od kilku dni wskazujemy, że zima termiczna w kolejnych dniach przegra i wycofa się daleko na wschód. Wynikać będzie to z odbudowy cyrkulacji strefowej atmosfery. Potężne ocieplenie sięgnie Polski już w pierwszych dniach ostatniej dekady stycznia, gdy to temperatura może przekroczyć 9-13°C. Nie zabraknie w tym okresie opadów atmosferycznych. Suma opadów w ostatnich tygodniach mijającego miesiąca będzie powyżej normy wieloletniej.

Prognozowana wstępnie temperatura maksymalna na okres od 18.01.2024 r. do 27.01.2024 r. według modelu GFS 0.25 dla Polski

potężne ciepło w Polsce
Potężne ciepło w trzeciej dekadzie stycznia 2024 r. według predykcji modelu ECMWF. Źródło: CMM IMGW

Prognoza wstępna temperatury maksymalnej na okres od 18.01.2024 r. do 27.01.2024 r. według modelu ECMWF

duża zmiana pogody w Polsce
Silne ocieplenie w prognozach. Źródło: CMM IMGW

Prognozowana anomalia średniej anomalii temperatury na kolejne tygodnie według modelu ECMWF EPS dla Polski, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r.

potężne ciepło w Polsce
Bardzo duże odchylenie od normy wieloletniej w 3 dekadzie stycznia 2024 r. Potężne ciepło da się we znaki i spowoduje szybki ubytek pokrywy śnieżnej. Źródło: CMM IMGW

Prognozowana średnia temperatura powietrza na kolejne tygodnie według modelu ECMWF EPS, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r. dla Polski

silne ocieplenie w Polsce
Pogoda długoterminowa wskazuje na bardzo ciepły koniec stycznia i początek lutego. Źródło: CMM IMGW

Wyliczana anomalia sumy opadu, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r. na kolejne tygodnie w oparciu o model ECMWF EPS dla Polski

potężne ocieplenie w Polsce
Ilość opadów powyżej normy sugeruje nam niżowy wzór pogody. Potężne ciepło przyniesie zmianę wzorca pogodowego. Źródło: CMM IMGW

Potężne ocieplenie w prognozach modeli europejskich i amerykańskich

Prognozy numeryczne zakładają, że potężne ciepło napłynie do Polski z zachodu, południowego – zachodu w pierwszych dniach nowego tygodnia. Wówczas na termometrach zobaczymy nawet 6-13°C. Radykalna zmiana pogody będzie możliwa dzięki odbudowie cyrkulacji strefowej atmosfery. Z uwagi na prognozowaną adwekcje bardzo ciepłej masy powietrza, obserwować będziemy szybki zanik pokrywy śnieżnej. Przyspieszy to nie tylko wzrost temperatury powietrza, ale również coraz częściej występujące opady w formie ciekłej. Dodatkowo coraz częściej dotykać będzie nas silny wiatr, co wynikać ma z dużej różnicy ciśnienia i obecności prądu strumieniowego.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na wysokości 2 m w okresie od 23.01.2024 r. do 28.01.2024 r. według modelu GEFS dla Europy i obszarów przyległych

radykalna zmiana pogody
Potężne ciepło dotrze do nas z zachodu i południowego – zachodu i radykalnie zmieni pogodę w ostatni tygodniach stycznia 2024 r.

Nie ulega już wątpliwości, że w kolejnych dniach przejdziemy na dodatnią fazę NAO, co oznacza, że dojdzie do odbudowy silnej cyrkulacji strefowej atmosfery. Przez większą część mijającego miesiąca mieliśmy zimowe warunki pogodowe z nielicznymi wyjątkami. Ponadto pojawiały się liczne burze śnieżne. W trzeciej dekadzie stycznia częsty wpływ na pogodę w Polsce będą mieć ośrodki niskiego ciśnienia z systemami frontów atmosferycznych wchodzące w skład cyrkulacji strefowej atmosfery. Tylko nieliczne dni będą ze stabilną oraz wyżową pogodą.

Prognoza indeksu NAO na kolejne tygodnie w oparciu o model GEFS

silne ocieplenie w Polsce
Przejście na dodatnią fazę NAO zwiększa ryzyko odwilży za każdym razem w chłodnej porze roku. Potężne ciepło sięgnie również Polski

Potężne ciepło w Polsce jak na styczeń już w trzeciej dekadzie stycznia 2024 r.

Nie ulega wątpliwości, że duży wpływ na przebieg warunków pogodowych nad Europą i przyległościami będzie mieć aktywny prąd strumieniowy, który meandrować ma wyraźnie nad Starym Kontynentem. Napędzać ma on również cyklogeneze ośrodków niskiego ciśnienia, jakie wchodzić powinny w skład aktywnej cyrkulacji zachodniej atmosfery. Rzadko w tym czasie sięgną nas kliny wyżowe. Wstępne prognozy pokazują, że szczególnie ciepły okres synoptyczny wystąpi od około 22.01.2024 r. do około 25.01.2024 r. Wówczas powinniśmy odczuć potężne ciepło jak na styczeń. Będziemy musieli jednak w tym okresie uważnie śledzić kolejne rozwiązania modeli numerycznych, gdyż wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia wichur, które powodować będą szkody na nizinach i wyżynach. Opady przyjmą głównie formę deszczu, ale w początkowej fazie mogą mieć również charakter marznący, zdarzą się też okresami opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem.

Potężne ciepło w predykcjach modeli numerycznych. Cyrkulacja strefowa atmosfery radykalnie zmieni pogodę

Podmuch ciepła w prognozach. Wyliczane odchylenie temperatury od normy wieloletniej w okresie od 17.01.2024 r. do 24.01.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

potężne ocieplenie w Polsce
Potężne ocieplenie w prognozach CFS dla Polski, zmiana trendu pogodowego przesądzona

Prognozowana średnia anomalia temperatury na okres od 24.01.2024 r. do 31.01.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

potężne ocieplenie w Polsce
Potężne ciepło i duże odchylenie temperatury od normy wieloletniej

Potężne ciepło zmieni przebieg pogody w ostatnich tygodniach stycznia 2024 r.

Do 26 stycznia 2024 r. średnia obszarowa anomalia temperatury oscylować ma w okolicach normy wieloletniej. Potężne ciepło spowoduje redukcje dużej ujemnej anomalii. Średnia obszarowa do 17 stycznia 2024 r. jest -1.6°C, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r. Finalnie styczeń 2024 r. zapisze się w wielu regionach jako miesiąc w normie termicznej, ale gdzieniegdzie nawet nieco powyżej normy.

Zobacz też: Potężne ciepło zmierza do Polski. Zima poniesie ogromną klęskę. Radykalny zwrot w pogodzie i 13°C oraz wichury

Śnieg szybko zniknie z nizin w przyszłym tygodniu. Odwilż będzie intensyfikować się wyraźnie z zachodu na wschód. Pokrywa śnieżna do końca miesiąca utrzyma się głównie w górach i na obszarach górskich, ale również może mieć tendencje do osiadania i topnienia. Najwięcej śniegu poza górami, 18 stycznia 2024 r. leży na Podlasiu, gdzie pokrywa sięga 30-41 cm. Resztki śniegu na tym obszarze mogą jeszcze zalegać w ostatnich dniach mijającego miesiąca na północnym – wschodzie.

Grubość pokrywy śnieżnej – 18.01.2024 r. o godzinie 7:00 czasu urzędowego w Polsce

potężne ocieplenie w Polsce
Dużo śniegu na północnym – wschodzie pod koniec 2 dekady 2024 r. Silne ocieplenie w prognozach. Źródło: CMM IMGW

Silna odwilż radykalnie zmieni przebieg warunków pogodowych pod koniec stycznia. Nie oznacza to jednak, że zima całkowicie ustąpi do wiosny. Jej epizody będą się jeszcze zdarzać do marca, a być może nawet i dłużej. W drugiej połowie lutego 2024 r. bądź na początku marca powinno dojść do rozpadu i zaniku wiru polarnego, co w konsekwencji może przynieść okresami silne mrozy i duży śnieg w poszczególnych krajach na półkuli północnej. Wkrótce podamy kolejne informacje.

Źródło: Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz