Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Rewolucja w pogodzie w Polsce. Silna odwilż spowoduje topnienie pokrywy śnieżnej. Będą gwałtowne roztopy, ustąpi mróz całodobowyRewolucja w pogodzie zaczyna wkraczać pod koniec tygodnia do Polski. Silna odwilż spowoduje ubytek pokrywy śnieżnej. Prognozowane są silne roztopy, całodobowy mróz wycofa się za naszą wschodnią granice państwową.

Rewolucja w pogodzie na przełomie 1 i 2 dekady grudnia 2023 w Polsce

Dokonują się istotne zmiany w pogodzie, które obserwujemy pod koniec mijającego tygodnia. Zapowiadaliśmy, że przełom 1 i 2 dekady grudnia przyniesie postępującą od zachodu odwilż. Stare i przetransformowane powietrze pochodzenia arktycznego odsuwane jest stopniowo dalej na wschód. Odbudowa cyrkulacji strefowej atmosfery pozwoli na dłuższy okres z termicznym przedzimiem i wyraźnym wzrostem dynamiki. Prognozowane jest ustąpienie całodobowego mrozu już na początku nowego tygodnia.

Największy wzrost temperatury na zachodzie, południowym – zachodzie, najmniejszy na wschodzie, północnym – wschodzie

Odwilż okaże się najsilniejsza na zachodzie, natomiast najsłabsza na wschodzie, północnym – wschodzie. Proces topnienia pokrywy śnieżnej przyspieszy występujące coraz częściej opady deszczu, początkowo także o charakterze marznącym, które powodować będą niebezpieczne gołoledź w wielu regionach Polski. Na czele frontu okluzji ciepłej, pojawią się również opady śniegu, które są prognozowane w niedzielę we wschodniej części kraju. Z uwagi na wzrost gradientu barycznego, wyraźnie nasili się prędkość wiatru z kierunków południowych, a następnie zachodnich. Poprawi się też dlatego jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju, która w minionych dniach nie była najlepsza z uwagi na m.in trwający sezon grzewczy i niewielką prędkość wiatru.

Prognozowana orientacyjna temperatura powietrza od 9.12.2023 r. do 18.12.2023 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

odwilż w Polsce
Za dnia temperatura na ogół dodatnia. Źródło: CMM IMGW

Wyliczana orientacyjnie temperatura minimalna w okresie od 9.12.2023 r. do 18.12.2023 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

odwilż w kraju
Mróz nocami stanie się rzadszy, ale nie oznacza to, że okresami nie wystąpi nocami i o poranku. Źródło: CMM IMGW-PIB

Prognozowana wstępnie średnia dobowa temperatura powietrza na okres od 9.12.2023 r. do 18.12.2023 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski.

rewolucja w pogodzie
Rewolucja w pogodzie spowodowana odbudową cyrkulacji atlantyckiej. Źródło: CMM IMGW

Predykcja modelu GFS orientacyjnie na okres od 9.12.2023 r. do 18.12.2023 r. według modelu GFS 0.25 dla Polski

odwilż w wielu regionach
Odwilż utrzyma się przynajmniej do 16-18 grudnia 2023 r. w Polsce. Źródło: CMM IMGW

Wyliczana temperatura minimalna na okres od 9.12.2023 r. do 18.12.2023 r. według modelu GFS dla Polski

rewolucja w pogodzie
Mróz nocami ustąpi z wielu regionów w kolejnych dniach. Źródło: CMM IMGW

Zima termiczna cofa się na wschód. Odbudowująca się cyrkulacja strefowa powoduje rewolucje w pogodzie

Silny wyż lokujący się nad Federacją Rosyjskiej wyraźnie słabnie i przemieszcza się w głąb Rosji. To dzięki niemu w minionych dniach przeważała średnia dobowa temperatura powietrza charakterystyczna dla zimy termicznej, a w rejonach większych przejaśnień i rozpogodzeń zdarzały się silne spadki temperatury. Antycyklon ten stanowił istotną blokadę cyrkulacji strefowej, dlatego ciepłe masy powietrza miały problem z dotarciem do naszego kraju. Co istotne na dużym obszarze przybrał on formę zgniłego wyżu, który jest częstym zjawiskiem w półroczu chłodnym. Nie brakowało dlatego mgieł osadzających szadź i chmur niskich oraz opadów marznących powodujących gołoledź. Miejsce wyżu barycznego zajmują od razu ośrodki niżowe z rodowodem atlantyckim i układami frontalnymi.

Zobacz też: Śnieżyca i gołoledź w Polsce. 

Dlatego z zachodu, południowego – zachodu zaczęliśmy obserwować napływ coraz cieplejszej masy pochodzenia polarnomorskiego, co spowodowało, że pod koniec tygodnia od dzielnic zachodnich na wschód postępuje odwilż. Szczególnie groźna pogoda pojawi się w niedzielę, gdy to w wielu regionach wystąpią opady o charakterze marznącym, które stanowią szczególnie duże zagrożenie dla pieszych i kierowców w półroczu chłodnym.

Temperatura powietrza, 9 grudnia 2023 o godzinie 19:00 czasu urzędowego w Polsce na stacjach synoptycznych PSHM

odwilż w Polsce
Odwilż postępuje od zachodu na wschód kraju. Źródło: IMGW-PIB

Silna odwilż w kolejnych dniach

Dokona się w kolejnych dniach zmiana cyrkulacji atmosferycznego, co w konsekwencji spowoduje napływ łagodnych, lecz wilgotnych mas powietrza pochodzenia polarnomorskiego z zachodu, południowego – zachodu do całej Polski. Należy również mieć na uwadze fakt, że pojawiać będą się nad wychłodzonym gruntem i topniejącą pokrywą śnieżną mgły adwekcyjne, które ograniczać będą widzialność do kilkuset metrów. Opady ciekłe przyspieszą proces redukcji pokrywy śnieżnej w wielu regionach. Najpóźniej śnieg zniknie, wyłączając obszary górskie i podgórskie na wschodzie, południowym – wschodzie i częściowo południu. Znaczna pokrywa śnieżna utrzyma się głównie w górach, ale i na tym obszarze okresami śnieg będzie miał tendencje do osiadania i zmniejszać ma się wysokość pokrywy śnieżnej w polskich górach.

Prognozowany orientacyjnie rodzaj opadu atmosferycznego od 9.12.2023 r. do 18.12.2023 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

rewolucja w pogodzie
Opady śniegu zaczną przechodzić coraz częściej w deszcz. Źródło: CMM IMGW

Rewolucja w pogodzie przyniesie zmianę charakteru opadu ze stałego i mieszanego na przeważnie ciekły

Początek nowego tygodnia zapowiada się z opadami deszczu. Jednak gdzieniegdzie możliwe są jeszcze opady deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu i deszczu marznącego. Biały puch z uwagi na dodatnią temperaturę powietrza będzie miał tendencje do topnienia. Białe krajobrazy od dzielnic zachodnich na wschód zaczną przechodzić w szarą polską jesień.

W nowym tygodniu odbudowa silnej cyrkulacji strefowej atmosfery spowoduje rewolucje w pogodzie, gdyż na nizinach i wyżynach średnia dobowa temperatura powietrza będzie charakterystyczna dla przedzimia. Zima wycofa się za naszą wschodnią granice państwową. Przeważający obszar Starego Kontynentu będzie pod wpływem ośrodków niżowych wchodzących w skład atlantyckiej cyrkulacji, co w półroczu chłodnym przeważnie prowadzi do odwilży.

Prognozowane średnie odchylenie temperatury w okresie od 9.12.2023 r. do 16.12.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

rewolucja w pogodzie
Drastyczne zmiany w pogodzie spowodowane odbudową cyrkulacji strefowej atmosfery i napływem z tego powodu łagodnych mas polarnomorskich z zachodu, południowego – zachodu

Rewolucja w pogodzie na drugą dekadę grudnia

Zapowiadana przez nas odwilż ponad tydzień temu sprawdzi się co do joty. Modele, na których opieraliśmy nasze prognozy wskazywały że powinniśmy spodziewać się istotnego ocieplenia w całym kraju już na początku drugiej dekady grudnia w związku z odbudową cyrkulacji atlantyckiej. Na termometrach w kolejnych dniach zobaczymy maksymalnie do 2-11°C. Najcieplej będzie na zachodzie, południowym – zachodzie, natomiast znacznie chłodniej na wschodzie, północnym – wschodzie. Szybszy proces topnienia pokrywy śnieżnej może zostać zakłócony głównie początkowo we wschodniej połowie kraju, gdzie okresami nocami pojawi się lekki mróz. Spowodować może to niebezpieczne oblodzenie gorzej utrzymanych dróg i chodników po dziennych roztopach.

Prognozowana średnia anomalia ciśnienia na okres od 9.12.2023 r. do 16.12.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

rewolucja w pogodzie spowodowana przebudzeniem Atlantyku
Rewolucja w pogodzie spowodowana odbudową cyrkulacji strefowej

Druga dekada grudnia prawdopodobnie nie przyniesie powrotu zimy termicznej do Polski. „Przebudzenie” Atlantyku potrwa najprawdopodobniej dłuższy czas, dlatego przeważnie znajdziemy się w cieplejszych niż zwykle o tej porze roku masach powietrza. Nie zmienia to faktu, że pierwsza dekada grudnia zapisze się jako bardzo zimna z odchyleniem w okolicach 4 stopnie poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 r. Silna odwilż spowoduje redukcje ujemnej anomalii temperatury do 15 grudnia 2023 r. w okolice -2°C względem okresu ref. 1991-2020 r. Jutro podamy prognozę pogody na 16 dni dla Polski, która sięgnie już okresu świątecznego

Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz