W poniedziałek nad Polską rozwiną się burze. Niż „Ex Ernesto” przyniesie zjawiska konwekcyjne

Dzisiaj pogodę w naszej części Europy kształtuje niż, który nosi imię „Ex Ernesto” z centrum nad Morzem Bałtyckim. Jest to była burza tropikalna, jaka obecnie jest niewielkim układem niżowym. Od północnego-zachodu na południowy-wschód przemieszczać będzie się w poniedziałek front chłodny związany z tym ośrodkiem niżowym. W drugiej części dnia w nieco większej odległości od frontu, w osi płytkiej zatoki niżowej uformuje się linia zbieżności wiatru. W południowej i południowo-wschodniej i wschodniej części kraju zalegać ma jeszcze masa powietrza zwrotnikowego. Reszta będzie już w chłodniejszym powietrzu polarno-morskim płynącym zwłaszcza za odcinkiem chłodnego frontu.

Szczególnie duże ryzyko zjawisk burzowych będzie w poniedziałek na południu i wschodzie kraju. Zjawiska konwekcyjne powstać mogą już w pierwszej części dnia, zwłaszcza na obszarach podgórskich i górskich, gdzie dynamicznemu wznoszeniu powietrza do poziomu swobodnej konwekcji sprzyjać może orografia terenu.

Wysokość opadów sięgnie od 10 mm do 25 mm. Na tym obszarze konwekcja zostanie zainicjowana z dala od frontu i głównej strefy zbieżności wiatru, na lokalnych obszarach zbieżności wiatru wewnątrzmasy. Przepływ sterujący na ogół niewielki, nieco bardziej nasilony w strefie zbieżności wiatru i frontu chłodnego. W warstwie 0-6 km ścinanie wiatru od 10 m/s do 18 m/s. Najwyższe wartości prognozowane na północnym-wschodzie.

Najwyższa aktywność burzowa zostanie osiągnięta na linii zbieżności wiatru poprzedzającej front. Szczególnie liczne chmury burzowe powstaną w pasie od Podlasia przez Mazowsze i woj. świętokrzyskie aż po Małopolskie. Zmierzać mają z niewielką prędkością na południowy-wschód, wschód.

Późnym popołudniem, bądź pod wieczór prawdopodobne są w województwie podkarpackim, bądź lubelskim. Rozwój konwekcji następować ma w masie powietrza zwrotnikowego, zwłaszcza na głównej linii konwergencji przed frontem, całkiem dobrze zaznaczonej przez modele numeryczne w dolnej troposferze.

Prognozowana jest umiarkowana niestabilność powietrza do 1200 J/kg, ale dość suchy profil wilgotnościowy powyżej 700 hPa sugeruje na ogół krótki okres trwania pojedynczych burz. Obecność suchych warstw sprzyjać może jednak dynamicznemu schodzeniu prądów zstępujących, jakich prędkość wiatru nie przekroczy 75 km/h.

We wschodniej części Polski uskoki wiatru (SHEAR 0-6 km) nie przekroczą 10 m/s, co na ogół sprzyjać ma pojedynczym komórkom burzowym, bądź niewielkim multikomórkowym. Wodność atmosfery w pionowym słupie powietrza wyniesie dzisiaj w obszarze chwiejności od 26 mm do 33 mm. Miejscami konwekcja, zwłaszcza w obszarach silniejszych pionowych uskoków wiatru i na osi zbieżności wiatru może mieć formę liniową. Możliwy grad nie przekraczający na ogół od 1 cm do 2 cm.

Miejscami konwekcja utrzyma się do godzin nocnych, następnie zaniknie.

Prognozowany obszar burz według IMGW-PIB na dzień 20.08.2018 r.

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ TUTAJ