Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Zima termiczna wkroczy do Polski. Temperatura runie w dół. Pojawią się śnieżyce i mróz -15 stopni na początku 2024 r.Zima termiczna pojawi się w pierwszej połowie stycznia na obszarze Polski. Temperatury runą w dół po 1 stycznia 2024 r. Prognozowane są śnieżyce i mróz dwucyfrowy.

Zima termiczna sięgnie Polski na początku 2024 r.

Do końca grudnia nie musimy się obawiać nadejścia zimy termicznej do naszej części Europy. Aktywna cyrkulacja strefowa atmosfery zapewni nam transport ciepłym i dość wilgotnych mas powietrza. Duża różnica ciśnienia sprzyjać ma także wietrznej aurze, ale na nizinach i wyżynach przeważnie poniżej progu wichury. W górach i nad morzem jedynie powieje powyżej 80-100 km/h. Zima termiczna powinna pojawić się nie wcześniej niż w pierwszej połowie stycznia, dodatkowo oprócz dwucyfrowego mrozu możliwe są większe opady śniegu w zasięgu nacierających stref frontowych. Utrzyma się początkowo najprawdopodobniej podział na chłodniejszą północ i cieplejsze południe. Wiele wskazuje, że przynajmniej przez 1-2 tygodnie doświadczymy zimy termicznej w styczniu, który z klimatologicznego punktu widzenia jest najchłodniejszym miesiącem w roku.

Predykcja według modelu ECMWF dla Polski na okres od 28.12.2023 r. do 6.01.2024 r. według modelu ECMWF HRES 0.1

zima termiczna pojawi się w Polsce
Zima termiczna wkroczy do kraju. Źródło: CMM IMGW

Prognozowana minimalna temperatura powietrza na okres od 28.12.2023 r. do 6.01.2024 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

zima w Polsce
Zima z dwucyfrowym mrozem nocami w Polsce. Źródło: CMM IMGW

Wyliczana wstępnie średnia dobowa temperatura powietrza w okresie od 28.12.2023 r. do 6.01.2024 r.

Zima termiczna na początku 2024 r. Źródło: CMM IMGW

Prognozowana orientacyjnie temperatura minimalna gruntu według predykcji modelu ECMWF dla Polski w okresie od 28.12.2023 r. do 6.01.2024 r.

zimno w Polsce
Predykcja temperatury minimalnej gruntu. Źródło; CMM IMGW

Ujemna faza NAO w prognozach oznacza zablokowanie cyrkulacji atlantyckiej

W pierwszych dniach stycznia powinno dojść do blokady cyrkulacji strefowej atmosfery przez utworzenie się blokady wyżowej nad Atlantykiem Północnym. Powstrzymać powinno to swobodny pochód atlantyckich cyklonów z układami frontalnymi z zachodu na wschód Europy.

Predykcja NAO na kolejne tygodnie według modelu GEFS

zima termiczna w kraju
Cyrkulacja strefowa zostanie zablokowana, na pewien okres czasu może nadejść zima termiczna na obszar nizin i wyżyn. Indeks NAO obniży się do ujemnych wartości

Zimny okres synoptyczny w prognozach

Zanim jednak nadejdzie chłodniejszy okres synoptyczny, to do końca grudnia utrzymają się temperatury powyżej normy z lat 1991-2020 r. Finalnie więc po bardzo chłodnym początku miesiąca, odrobiliśmy termiczne straty za sprawą odbudowy cyrkulacji strefowej w drugiej i trzeciej dekadzie dwunastego miesiąca roku. Do 31 grudnia 2023 r. średnia obszarowa anomalia temperatury wyniesie około 1.9, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r. Sumy opadowe zmierzone na wielu stacjach spowodują, że finalnie będzie zapisze się on na kartach polskiej meteorologii jako ciepły i mokry.

Większych zmian w pogodzie powinniśmy oczekiwać po Nowym Roku, gdy to dojdzie do zablokowania cyrkulacji strefowej atmosfery i ustanie adwekcja ciepłych i wilgotnych mas powietrza do całej Polski. Oscylacja Północnoatlantycka przejdzie z wartości dodatnich na ujemne, dlatego musimy spodziewać się zmian wzorca pogodowego w Europie i obszarach przyległych.

Zima termiczna w prognozach ECMWF i tęgi mróz blisko Polski

Warto również podkreślić, że w pierwszych dniach stycznia powinno dojść do nagłego ocieplenia stratosferycznego i rozbicia wiru polarnego, co w konsekwencji po 1-5 tygodniach powinno doprowadzić do silnych ataków zimy na półkuli północnej, gdy zimne powietrze arktyczne spłynie z wyższych szerokości geograficznych do Europy i Ameryki Północnej.

Polecamy: Koszmarne wichury na koniec roku. Wiatr ponad 130 km/h

Początek spływu chłodniejszych mas powietrza ma mieć związek z przejściem ośrodka niskiego ciśnienia w Nowy Rok, gdy to po jego zachodniej stronie zacznie być zaciągane zimniejsze powietrze. Wcześniej przyniesie on opady i silny wiatr, gdzieniegdzie, osiągając skale wichury.

Duża zmiana w pogodzie na początku 2024 r. możliwa. Kwestią otwartą pozostaje zasięg i długość spodziewanego ochłodzenia

Przez większość czasu powinniśmy znaleźć się w polu obniżonego ciśnienia na początku stycznia, ale wraz z obniżaniem się izotermy zero opady deszczu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Czasem powinien zaznaczyć się przejściowy wpływ klinów wysokiego ciśnienia, co przy adwekcji zimnego powietrza arktycznego powinno doprowadzić podczas radiacyjnych nocy do silnych spadków temperatury. Największego mrozu spodziewamy się w obszarach poza górami, gdzie dojdzie do utworzenia się pokrywy śnieżnej, która ułatwi nocną radiacje ciepła podczas długich styczniowych nocy oraz słabego wiatru i większych przejaśnień oraz rozpogodzeń.

Wstępna predykcja temperatury na 2 m według modelu ECMWF dla Polski – 4 stycznia 2024, 06 UTC

zima termiczna w kraju
Orientacyjny zasięg mrozu na 4 stycznia 2024 r.

Największy mróz zaznaczy się jednak w pierwszych tygodniach 2023 r. na północy, północnym – wschodzie i wschodzie Starego Kontynentu. Na tych obszarach możliwe są spadki temperatury w okolicach -30/°C-17°C. Będzie to zależne nie tylko od skali adwekcji zimnego powietrza arktycznego i polarno kontynentalnego, ale także wielkości przejaśnień i rozpogodzeń oraz ukształtowania terenu.

Prognozowana temperatura powietrza wstępnie na 5 stycznia 2024 r. 06 UTC według modelu ECMWF dla Polski

silny mróz
Silny mróz na północy, ciepło na południu. Duży kontrast termiczny na 5 stycznia 2024 r. Niepewna prognoza ECMWF. Zasięg mrozu może ulec zmianie w kolejnych prognozach ECMWF

Silne ochłodzenie i możliwe nadejście zimy termicznej do Polski

Predykcje modeli numerycznych dają szanse, że chłodniej w naszej części Europy zrobi się najprawdopodobniej w okolicach drugiej połowy przyszłego tygodnia. Trend w kierunku głębszego ochłodzenia i nadejścia zimy termicznej na spory obszar Polski pojawia się w prognozach ECMWF, GEM i GFS w okolicach 4-8 stycznia 2024 r. Predykcje modelu ECMWF pokazują także chłodny drugi i trzeci tydzień 2024. Kwestią otwartą pozostaje zasięg i skala spadków temperatury, gdyż początkowo może zaznaczyć się podział na cieplejsze południe z powietrzem polarnomorskim i chłodniejszą północ z powietrzem arktycznym.

Predykcja średniej anomalii temperatury i opadów na pierwsze tygodnie 2024 r. według modelu ECMWF EPS, uwzględniając okres referencyjny 1991-2020 r. dla Polski

zima termiczna w kraju
Ochłodzenie może być głębokie w 2 i 3 tygodniu 2024 r. Źródło: CMM IMGW

Prognoza wstępna średniej temperatury tygodniowej według predykcji ECMWF na początek 2024 r.

zima termiczna w kraju
Zima termiczna w kraju. Źródło: CMM IMGW

Predykcja średniej temperatury powietrza na pierwsze tygodnie 2024 r. według modelu ECMWF, mając na uwadze okres ref.1991-2020 r. dla Polski

zimno w Polsce
Zima termiczna w Polsce. Tygodnie z ujemną anomalią temperatury

W kolejnych dniach podamy bardziej precyzyjne prognozy z uwagi na wciąż odległy termin.

Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz