Wystrzał temperatury do 14°C zmierza do Polski. Ogromna zmiana pogody przed nami. Koniec zimy termicznej?

Wystrzał temperatury w prognozach numerycznych dla Polski. Cyrkulacja strefowa atmosfery namiesza w pogodzie pod koniec stycznia 2024 r. Czeka nas radykalny zwrot i zima termiczna ustąpi z uwagi dominacje atlantyckiej cyrkulacji atmosfery.

Duża zmiana pogody przed nami

Nie ulega wątpliwości, że przed mieszkańcami Polski bardzo duża zmiana pogody. W trzeciej dekadzie stycznia temperatura na ogół będzie powyżej normy wieloletniej. Istotne ocieplenie wkroczy do Polski od zachodu, południowego – zachodu już w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. Temperatury w wielu regionach wzrosną o ponad 15-20°C. Termiczna zima zacznie szybko cofać się na wschód. Jednak z uwagi na wędrówkę ośrodków niskiego ciśnienia, wzrośnie prawdopodobieństwo groźnych wichur, które lokalnie spowodują szkody i przerwy w dostawach prądu.

Prognozowana średnia anomalia temperatury powietrza na okres od 18.01.2024 r. do 25.01.2024 r. według modelu klimatycznego CFSv2

silne wichury i dodatnia anomalia temperatury
Wystrzał temperatury w prognozach. Będzie dodatnia anomalia temperatury do 25 stycznia 2024 r.

Wyliczane średnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej na okres od 25.01.2024 r. do 1.02.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

wystrzał temperatury w prognozach
Wystrzał temperatury spowodowany aktywną cyrkulacją strefową pod koniec stycznia 2024 r.

Prognoza indeksu NAO na kolejne tygodnie według modelu GEFS

duża zmiana pogody i ocieplenie. Będzie wystrzał ciepła
Radykalna zmiana pogody spowodowana przejściem na dodatnią fazę NAO.

Cyrkulacja strefowa będzie rządzić w pogodzie pod koniec stycznia 2024 r. Ten okres może przeciągnąć się nawet na pierwsze tygodnie lutego 2024 r.

Już od dłuższego czasu na łamach naszego portalu informujemy, że przed nami radykalna zmiana wzorca pogodowego. Druga część mijającego tygodnia przyniosła jednak chwilowy nawrót zimowych warunków atmosferycznych. Ponadto pojawiły się burze śnieżne, które zanotowano minionej doby na północy. Dziś, tj. 19 stycznia 2024 r. znów przechodziły na północy lokalne komórki z wyładowaniami atmosferycznymi, co potwierdzają nam dane z systemów detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych. W kolejnych godzinach możliwe są jednak kolejne burze śnieżne na północy. Można je śledzić na radarach i detektorach.

Burze nad Polską – 19 stycznia 2024 r., które zanotowały detektory wyładowań atmosferycznych

burze śnieżne w kraju
Burze śnieżne znów na północy Polski

Czytaj więcej: Burze śnieżne rozwinęły się nad Polską

Wystrzał temperatury przesądzony. Nawet 14 stopni w Polsce

W nowym tygodniu pogoda ulegnie jednak dużej zmianie. Znajdziemy się przeważnie pod wpływem cyrkulacji strefowej atmosfery. Wir polarny znów ulega regeneracji i staje się coraz silniejszy, jest on również połączony z wirem w niższych warstwach troposfery. W tej sytuacji powracamy po długiej przerwie do dodatniej fazy NAO. Szczególnie wysokie temperatury są prognozowane w okolicach poniedziałku i środy, gdy to strumień coraz cieplejszej masy powietrza będzie wlewał się w głąb kraju. Czeka nas prawdziwy wystrzał temperatury. Napływowi ciepłych mas powietrza pochodzenia polarnomorskiego sprzyjać ma ulokowanie ośrodków niskiego ciśnienia nad Europą Zachodnią.

Odbudowa silnej cyrkulacji strefowej atmosfery zmieni radykalnie przebieg pogody w Polsce. Zazwyczaj w chłodnej porze roku występowanie cyrkulacji zachodniej atmosfery powoduje wysokie temperatury, ale także zwiększa prawdopodobieństwo występowania wichur i lokalnych burz. Najnowsze realizacje modeli numerycznych nie pozostawiają złudzeń, że powietrze arktyczne zostanie odsunięte z naszej części Europy i zostanie zastąpione znacznie cieplejszym z południowego – zachodu i zachodu. Mroźne masy powietrza zostaną zastąpione znacznie cieplejszymi, które zaznaczać mają się głównie na północy i wschodzie Europy. Odwilż ma nawet szanse dotrzeć na Ukrainę, Białoruś, państwa bałtyckie, ale także okresami sięgnie południowej Skandynawii.

Rekomendujemy: Śnieżyca na północy będzie potężna.

Wysokie temperatury w nowym tygodniu

Apogeum wysokich temperatur w nowym tygodniu spodziewamy się głównie w okolicach 22-24 stycznia 2024 r. W ciepłych wycinkach atlantyckich niżów będą zaciągane ciepłe masy powietrza. Jest szansa, że termometry pokażą nawet 8-14°C. Najcieplej będzie na zachodzie, południu i południowym – zachodu. Niewykluczone, że w zasięgu potencjalnego efektu fenowego na południu wartości okażą się nieco wyższe od prognozowanych przez modele numeryczne. Temperatura w kilka dni wzrośnie o ponad 15-20°C i doznamy szoku termicznego.

Wystrzał temperatury przesądzone. Duże dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej w kolejnych tygodniach 2024 r.

Wystrzał temperatury spowoduje nie tylko ocieplenie, ale również szybką redukcje pokrywy śnieżnej. Sprzyjać ma temu nie tylko wysoka temperatura powietrza, ale również często przechodzące opady atmosferyczne w formie ciekłej. Dojdzie do silnych roztopów i gwałtownego wzrostu poziomu wód w rzekach. Ponadto musimy uważnie śledzić trajektorie ośrodków niżowych w nowym tygodniu, gdyż istnieje podwyższone prawdopodobieństwo wichur. Na nizinach i wyżynach śnieg zacznie znikać w oczach. Najdłużej jednak utrzyma się na północnym – wschodzie oraz w górach, gdzie również będzie mieć tendencje do topnienia i osiadania.

Śnieg szybko zaniknie, który obecnie leży na nizinach

Z danych pomiarowych opublikowanych przez IMGW-PIB wynika, że poza górami najwięcej śniegu leży na północnym – wschodzie. W województwie podlaskim leży aż 29-38 cm białego puchu. W trzeciej dekadzie to właśnie tam, pomijając rejony górskie śnieg utrzyma się najdłużej. Na pozostałym obszarze poza górami w ciągu krótkiego czasu stopnieje.

Grubość pokrywy śnieżnej – 19 stycznia 2024 r. o godzinie 7:00 czasu lokalnego w Polsce na stacjach IMGW-PIB

zmiana pogody
Śnieg w wielu regionach. Źródło: CMM IMGW

Wystrzał temperatury i dłuższy okres z dodatnim odchyleniem od normy wieloletniej

Do końca stycznia utrzyma się dodatnia anomalia temperatury. Niewykluczone, że ciepły okres synoptyczny spowodowany aktywną cyrkulacją strefową atmosfery utrzyma się w pierwszych tygodniach lutego. Pierwsza dekada lutego 2024 r. może nie przynieść nawrotu zimowych warunków zimowych, bazując na najnowszych wyliczeniach numerycznych modeli. W tym czasie możliwe są jednak akcenty zimowe, ale bez stałej i trwałej zimy jak na początku stycznia, gdy doszło do rozbicia wiru polarnego na dwa mniejsze, co było spowodowane ociepleniem w stratosferze oraz wschodnią fazą QBO. Trwalsze okresy z ujemną anomalią temperatury są jednak możliwe, gdy dojdzie do potencjalnego rozbicia i zaniku wiru polarnego pod koniec zimy.

Predykcja średniej anomalii temperatury na kolejne tygodnie wstępnie według modelu ECMWF EPS dla Polski, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r.

wysokie temperatury w kraju
Pogoda długoterminowa wskazuje na radykalny zwrot i dłuższy okres z dodatnią anomalią temperatury. Źródło: CMM IMGW

Źródło: Fanipogody.pl